Sóng ngang: là sóng trong những số ấy các bộ phận của môi trường dao hễ theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

Bạn đang xem: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Sóng ngang truyền trong: Chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Ví dụ: sóng xung quanh nước, sóng trên gai dây cao su.

Sóng dọc: là sóng trong đó các bộ phận của môi trường xung quanh dao rượu cồn theo phương trùng cùng với phương truyền sóng.

Sóng dọc truyền trong: tất cả các môi trường rắn, lỏng, khí.

Ví dụ: sóng âm, sóng bên trên một lò xo.


*

Khi sóng truyền qua, các phần tử của môi trường chỉ xê dịch quanh vị trí cân bằng của bọn chúng mà không chuyển dịch theo sóng, chỉ gồm pha dao động của chúng được truyền đi.


Tại mối cung cấp O: (u_0 = A_0cos(omega t))Tại M phương pháp O một khoảng tầm (x m = m vDelta t) trên phương truyền sóng: (u_M = Acosomega (t - Delta t).)
*

(u_M = Acosomega (t - dfracxv) = Acos2pi (dfractT - dfracxlambda ) m left( 1 ight))

Với (t ge x/v)

Phương trình (1) là phương trình của một sóng hình sin truyền theo trục x.

PT (1) là 1 trong hàm vừa tuần trả theo thời gian, vừa tuần hoàn theo không gian.


*

- Biên độ của sóng (A): là biên độ xấp xỉ của 1 phần tử của môi trường thiên nhiên có sóng truyền qua.

- Chu kỳ sóng (T): là chu kỳ xấp xỉ của 1 phần tử của môi trường sóng truyền qua.

- Tần số  (f): là đại lượng nghịch hòn đảo của chu kỳ sóng : (f=dfrac1T)

-Tốc độ truyền sóng (v):là tốc độ viral dao động trong môi trường

Phụ ở trong vào thực chất của môi trường thiên nhiên truyền (tính bầy hồi và tỷ lệ môi trường): (v_R > m v_L > m v_K)Tốc độ truyền sóng khác tốc độ dao cồn của các thành phần vật hóa học khi sóng truyền qua.

- cách sóng $lambda $: là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ. (lambda = vT = dfracvf)

(Bước sóng l cũng là khoảng cách giữa hai điểm ngay sát nhau tuyệt nhất trên phương truyền sóng xấp xỉ cùng pha).

Xem thêm: Tra Từ: Độ Nghĩa Là Gì Và Cách Dùng Thông Thường Ra Sao? Nghĩa Của Từ Độ

- năng lượng sóng: tích điện sóng là tích điện dao rượu cồn của các bộ phận của môi trường có sóng truyền qua. Khi sóng cơ truyền càng xa mối cung cấp thì biên độ và năng lượng sóng càng giảm

Đối cùng với sóng truyền đi xuất phát điểm từ một nguồn điểm:

+ Trong ko gian thì năng lượng sóng trải ra trên các mặt ước có bán kính tăng dần dần nên tích điện giảm tỉ lệ với bình phương quãng con đường truyền sóng

+ Trong mặt phẳng thì năng lượng sóng trải ra trên những đường tròn có nửa đường kính tăng dần dần nên tích điện sóng giảm tỉ lệ với quãng mặt đường truyền sóng

+ lúc sóng chỉ truyền theo một phương trên một đường thẳng (trong trường hợp lý tưởng), thì tích điện của sóng không bị giảm với biên độ sóng ở đầy đủ điểm sóng truyền tới là như nhau, nghĩa là biên độ dao động của mọi bộ phận mà sóng truyền cho tới là như nhau.