Mục tiêu của bài học bàiSử dụng những hàm để tính toán bên dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu về khái niệm hàm, cách sử dụng hàm cùng một số hàm trong lịch trình bảng tỉnh như hàm tính tổng, tính trung bình cộng,... Để thấu hiểu hơn về nội dung bỏ ra tiết, mời những em cùng theo dõi bài bác học.

Bạn đang xem: Sử dụng các hàm để tính toán


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Hàm trong chương trình bảng tính

1.2.Cách áp dụng hàm

1.3.Một số hàm trong chương trình bảng tính

2. Bài tập minh họa

3. Luyện tập Bài 4 Tin học 7

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK

4. Hỏi đápBài 4 Tin học tập 7


*

Hàm là phương pháp được định nghĩa từ trước.Hàm được thực hiện để thực hiện giám sát theo bí quyết với các giá trị tài liệu cụ thểSử dụng hàm có sẵn trong công tác bảng tính giúp bài toán tính toán tiện lợi và nhanh lẹ hơn
Chọn ô đề nghị nhậpGõ dấu =Nhập hàm theo như đúng cú phápNhấn Enter

Lưu ý: Khi nhập hàm vào một trong những ô tính, giống với công thức, lốt = là kí tự cần phải nhập đầu tiên.


a. Hàm tính tổngCông dụng: Hàm Sum dùng nhằm tính tổng các giá trịCú pháp: =Sum(a, b, c,…)Trong đó: những biến a, b, c đặt cách nhau vị dấu phẩy là những số hay showroom của các ô tính. Con số các trở nên không hạn chế

Chú ý: Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ 1: Tính tổng

= SUM(15,24,45) :Biến là các số= SUM(A2,B2,C2) :Biến là showroom ô tính= SUM(A2,B2,20) :Biến là địa chỉ cửa hàng ô tính với số= SUM(A2:C2,20) :Biến là showroom khối ô cùng sốb. Hàm tính mức độ vừa phải cộngCông dụng: Hàm Average dùng nhằm tính vừa phải cộng những giá trịCú pháp: =Average(a, b, c,…)Trong đó: các biến a, b, c đặt cách nhau bởi vì dấu phẩy là các số hay add của các ô tính. Số lượng các biến đổi không hạn chế

Chú ý 2: tên hàm không phân minh chữ hoa chữ thường.

Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Lý 12 Bài 6 Trang 30, Kiến Thức Mẫu Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12

Ví dụ 2: Tính vừa phải cộng

= Average(15,24,45) :Biến là những số= Average(A2,B2,C2) :Biến là địa chỉ ô tính= Average(A2,B2,20) :Biến là địa chỉ ô tính và số= Average(A2:C2,20) :Biến là địa chỉ cửa hàng khối ô cùng sốc. Hàm tìm giá chỉ trị mập nhấtCông dụng: Hàm Max dùng để xác định giá trị lớn nhấtCú pháp: =Max(a, b, c,…)Trong đó: các biến a, b, c đặt giải pháp nhau bởi dấu phẩy là những số hay địa chỉ cửa hàng của các ô tính. Con số các trở thành không hạn chế

Chú ý 3:Tên hàm không tách biệt chữ hoa chữ thường.

d. Hàm tìm giá bán trị nhỏ nhấtCông dụng: Hàm Min dùng để xác định giá trị bé dại nhấtCú pháp: =Min(a, b, c,…)Trong đó: các biến a, b, c đặt phương pháp nhau vì dấu phẩy là những số hay showroom của các ô tính. Số lượng các biến không hạn chế