*

Giải thích nghĩa của cụm từ "Take for granted"

- Take for granted được phát âm theo nghĩa là luôn cho điều nào đó là đúng, mang đến đó là sự hiển nhiên cơ mà không khi nào hoài nghi, ngờ tới. 

- Take for granted còn được nghe biết với nghĩa là lưỡng lự quý trọng, coi nhẹ, khinh nhờn ai đó như: trong nhiều trường hợp, khi chúng ta coi một người chúng ta là trung thành, là xuất sắc và sẵn sàng giúp bạn khi cần nhưng ngược lại họ lại không vồ cập gì thì đó chính là take for granted. Hình như Take for granted có thể sử dụng nhằm chỉ quan hệ giữa các bạn và một người chúng ta tốt, tuy vậy bạn lại bái ơ cùng không thân thiện họ, trong lúc đó xứng đáng lẽ các bạn phải thân thương nhất.

Bạn đang xem: Take for granted nghĩa là gì

- Take for granted không chỉ là được áp dụng để chỉ bạn mà còn được chỉ vật hay là một thứ gì đó, khi đó ta thực hiện take something for granted.

Ví dụ:

- He seemed to take it for granted that I would go with him khổng lồ London. 

Anh ấy dường như hiển nhiên cho rằng tôi sẽ đi London với anh ấy.

- Nga was such a good friend but I took her for granted 

Nga là 1 trong người bạn giỏi nhưng tôi lại lừng chừng trân trọng cô ấy

- I should have never taken History for granted 

Tôi tránh việc coi thường định kỳ sử.

- I just took it for granted that he"d always be around.

Tôi luôn coi đó là điều hiển nhiên rằng anh ấy luôn luôn luôn ở mặt cạnh.

- She seemed to lớn take it for granted that I would go with her to lớn New York.

Cô ấy có vẻ như đã coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi tôi đã đi thủ đô new york với cô ấy.

- He always takes it for granted that she loves him as everything she has.

Anh ấy luôn luôn coi đó là vấn đề hiển nhiên rằng cô ấy yêu anh ấy giống như các gì mà lại cô ấy có.

Bạn bài viết liên quan các nhiều từ đi với Take không giống nhé:

- Take (something) up : Bắt đầu sở trường mới, nhặt lên

- Example: Sam has taken up jogging. He likes it!

- Take something in : hiểu.

- Example: It was difficult lớn take in all he said.

- Take off: cất cánh, vứt (mũ), tháo (quần áo), giật ra, mang đi, cuốn đi.

- Example: The plane took off on time.

- Take something down: ghi chép lại (write down)

- Example: The students took down the lecture.

- Take something back: trả lại (trả lại đồ vật đã thiết lập vì nguyên nhân nào đó)

- Example: I took that book back.

- Take something over : thôn tính, giành quyền kiểm soát

- Example: His company was taken over by our rival.

- Take somebody on : tuyển dụng, thuê.

- Example: Their company took on new workmen.

- Take after (someone): giống (ai đó) (về tính cách, nước ngoài hình)

- Example: She takes after her mother everything.

- Take along: mang theo, đem theo

- Example: He takes along food and drink.

- Take aside: kéo ra một khu vực để nói riêng

- Example: My mother had taken me aside lớn talk about him before he went beside me.

- Take away: mang đi, rước đi, mang đi, chứa đi

- Example: This cooker is very old. Please take it away.

- Take into: đưa vào, nhằm vào, rước vào

- Example: My teacher took me into my class on the first day I went to lớn school.

Xem thêm: Kidney Infection ( Pyelonephritis Là Gì, Kidney, Nghĩa Của Từ Pyelonephritis Trong Tiếng Việt

- Take out: đưa ra, đưa ra ngoài, đem ra, rút ra; nhổ đi, xóa sạch, tẩy sạch, làm mất đi.