a) (1,2: 3,24 = dfrac1210:dfrac324100 = dfrac1210.dfrac100324 )(,= dfrac12.10010.324=dfrac120324 = dfrac1027= 10:27)

b) (2dfrac15 : dfrac34 = dfrac115 : dfrac34)( = dfrac115. dfrac43 =dfrac4415 = 44: 15)

c) (dfrac27 : 0,42 = dfrac27 : dfrac42100 = dfrac27 . dfrac10042)(; = dfrac200294 = dfrac100147 = 100: 147)

acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp acollegemiscellany.com
Xem thêm: Thuyết Electron Định Luật Bảo Toàn Điện Tích Bài Tập, 100 Bài Tập Thuyết Electron

Cảm ơn bạn đã áp dụng acollegemiscellany.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.