a) \(1,2: 3,24 = \dfrac{{12}}{{10}}:\dfrac{{324}}{{100}} = \dfrac{{12}}{{10}}.\dfrac{{100}}{{324}} \)\(\,= \dfrac{{12.100}}{{10.324}}=\dfrac{{120}}{{324}} = \dfrac{{10}}{{27}}= 10:27\)

b) \(2\dfrac{1}{5} : \dfrac{3}{4} = \dfrac{11}{5} : \dfrac{3}{4}\)\( = \dfrac{11}{5}. \dfrac{4}{3} =\dfrac{44}{15} = 44: 15\)

c) \(\dfrac{2}{7} : 0,42 = \dfrac{2}{7} : \dfrac{42}{100} = \dfrac{2}{7} . \dfrac{100}{42}\)\(\; = \dfrac{200}{294} = \dfrac{100}{147} = 100: 147\)

acollegemiscellany.com
Bạn đang xem: Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

*
Bình luận
*
Chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp acollegemiscellany.com
Xem thêm: Thuyết Electron Định Luật Bảo Toàn Điện Tích Bài Tập, 100 Bài Tập Thuyết Electron

Cảm ơn bạn đã sử dụng acollegemiscellany.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acollegemiscellany.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.