- Chọn bài xích -Bài 1: liên tiếp với câu lệnh lặpBài 2: thủ tục trong LogoBài 3: giấy tờ thủ tục trong biểu tượng logo (tiếp)Bài 4: nhân loại hình học tập trong LogoBài 5: Viết chữ và làm cho tính vào LogoBài 6: thực hành tổng hợp

Xem tổng thể tài liệu Lớp 5: trên đây

Giải bài xích Tập Tin học 5 – bài 4: thế giới hình học trong hình ảnh giúp HS giải bài tập, giúp cho các em hình thành và vạc triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông:

Bài 1 trang 115 SGK Tin học 5: Hãy gửi câu lệnh sau đây thành nhì thủ tục. Giấy tờ thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Thủ tục 2, chứa giấy tờ thủ tục 1, vẽ nhành hoa tuyết.REPEAT 6 BK 50 RT 60>

*

trong câu lệnh trên, cành hoa tuyết gồm 6 cánh, từng cánh có 6 chi tiết. Hãy chuyển đổi các con số để bông tuyết có không ít (ít) cánh hoa hơn, mỗi cánh có khá nhiều (ít) chi tiết hơn. Thêm câu lệnh để thay đổi màu sắc bút, đường nét bút.

Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 5

Lời giải:

• giấy tờ thủ tục cánh hoa tuyết

to canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8

End;

• giấy tờ thủ tục bông hoa tuyết

to bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 BK 50 RT 60>

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học 5: Viết chương trình tất cả một hoặc nhiều giấy tờ thủ tục để tạo ra các hình treo tường theo chủng loại dưới đây:

*

Lời giải:

a) to lớn vuong

REPEAT 4

REPEAT 4

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4

End

b) lớn tamgiac

repeat 3

end

to hinhb

setpensize<8 8>

setpencolor 1

repeat 5

setpensize <2 2>

setpencolor 7

repeat 5

end

c) to bongtuyet

fd 100 bk 50


rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học 5: Viết giấy tờ thủ tục tạo hình trụ dưới đây.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Trong Sgk Cùng Học Tin Học Quyển 1 Lớp 3 ), Tin Học Lớp 3

Sử dụng giấy tờ thủ tục này nhằm viết câu lệnh khiến cho một chủng loại trang trí.

To hinhtron

REPEAT 120

End

REPEAT 6

*

Lời giải:

– Kết quả:


*

Bài thực hành thực tế 2 trang 112 SGK Tin học tập 5: Viết thủ tục tạo mặt đường tròn dưới đây. Sử dụng thủ tục này nhằm viết giấy tờ thủ tục hinhhoc1 tạo nên một mẫu trang trí.

*