Giải Tin học tập 3: bài 4. Trái đất hình học trong Logo

Bài 1 trang 115 SGK Tin học tập 5

Hãy chuyển câu lệnh sau đây thành nhì thủ tục. Thủ tục 1 vẽ hình cánh hoa tuyết. Giấy tờ thủ tục 2, chứa giấy tờ thủ tục 1, vẽ cành hoa tuyết.

Bạn đang xem: Thế giới hình học trong logo

REPEAT 6 BK 50 RT 60>

*

Trong câu lệnh trên, cành hoa tuyết tất cả 6 cánh, từng cánh có 6 bỏ ra tiết. Hãy biến hóa các con số để bông tuyết có khá nhiều (ít) cánh hoa hơn, mỗi cánh có không ít (ít) cụ thể hơn. Thêm câu lệnh để thay đổi màu sắc bút, đường nét bút.

Lời giải

* thủ tục cánh hoa tuyết

to canhhoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8

End;

* giấy tờ thủ tục bông hoa tuyết

to bonghoatuyet

SETPENCOLOR 4

REPEAT 8 BK 50 RT 60>

End;

Bài 2 trang 116 SGK Tin học tập 5

Viết chương trình có một hoặc nhiều thủ tục để tạo ra các hình trang trí theo chủng loại dưới đây:

*

Lời giải

a) to vuong

REPEAT 4

REPEAT 4

end

to hinha

RT 45

REPEAT 4

End

b) lớn tamgiac

repeat 3

end

to hinhb

setpensize<8 8>

setpencolor 1

repeat 5

setpensize <2 2>

setpencolor 7

repeat 5

end

c) khổng lồ bongtuyet

fd 100 bk 50

rt 30

fd 50 bk 50

lt 60

fd 50 bk 50

rt 30

bk 50

end

Bài thực hành 1 trang 111 SGK Tin học tập 5

Viết thủ tục tạo hình trụ dưới đây. Sử dụng thủ tục này để viết câu lệnh khiến cho một mẫu trang trí.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 11 Cơ Bản, Giải Bài Tập Vật Lý 11, Vật Lý Lớp 11

To hinhtron

REPEAT 120

End

REPEAT 6

*

Lời giải

- Kết quả:

*

Bài thực hành 2 trang 112 SGK Tin học tập 5

Viết giấy tờ thủ tục tạo con đường tròn bên dưới đây. Sử dụng thủ tục này để viết thủ tục hinhhoc1 khiến cho một mẫu mã trang trí.