Giải Tin học lớp 4 phần 6: nhân loại logo của em

Để học xuất sắc Tin học lớp 4, sau đây liệt kê các bài giải bài xích tập SGK Tin học tập 4 phần 6: thế giới logo của em tốt nhất, chi tiết sẽ góp Giáo viên, phụ huynh tất cả thêm tài liệu để giúp đỡ các em học viên trả lời các câu hỏi trong sách thuộc học tin học tập Quyển 2 lớp 4 nhằm học tốt môn Tin học tập lớp 4.

Bạn đang xem: Thế giới logo của em lớp 4

*

Giải Tin học tập lớp 4 bài bác 1: những bước đầu làm quen với Logo

Bài thực hành thực tế 1 trang 100 SGK Tin học lớp 4: Khởi động Logo bằng phương pháp nháy lưu ban lên hình tượng trên màn hình nền. Quan cạnh bên và chỉ ra:

Màn hình chính.

Cửa sổ lệnh.

Ngăn nhập lệnh.

Ngăn chứa các lệnh sẽ viết.

Rùa ở phần xuất phát.

Lời giải:

*

Bài thực hành thực tế 2 trang 101 SGK Tin học tập lớp 4: Hãy viết những lệnh để Rùa vẽ được một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn là 50 bước và chiều lâu năm là 100 bước.

Lời giải:

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100

Bài thực hành thực tế 3 trang 101 SGK Tin học tập lớp 4: Hãy biến đổi nét của cây viết vẽ bằng phương pháp chọn lệnh phối → Pensize… rồi lựa chọn 1 nét vẽ mới.

Lời giải:

*

Bài thực hành 4 trang 102 SGK Tin học tập lớp 4: Đổi màu sắc của bút vẽ bằng phương pháp chọn lệnh set → PenColor… rồi chọn 1 màu vẽ mới.

Lời giải:

*

Bài thực hành thực tế 5 trang 102 SGK Tin học tập lớp 4: Đổi nét vẽ và màu vẽ. Viết các lệnh nhằm vẽ lại một hình vuông vắn và một hình chữ nhật.

Lời giải:

- Lệnh vẽ hình chữ nhật

FD 50

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 100

- Lệnh vẽ hình vuông

FD 50

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

Bài thực hành thực tế 6 trang 102 SGK Tin học lớp 4: Đổi nét vẽ với màu vẽ. Viết các lệnh nhằm vẽ hình tam giác theo gợi nhắc trong hình bên.

*

Lời giải:

- Câu lệnh vẽ tam giác:

FD 100

RT 120

FD 100

RT 120

FD 100

Giải Tin học lớp 4 bài xích 2: Thêm một số trong những lệnh của Logo

Bài 1 trang 104 SGK Tin học lớp 4: các dòng như thế nào dưới đó là các câu lệnh được viết đúng?

FD 100
Fd 100.
FD 100 RT 60
FD100
FD 100 FD 50
FD 100RT 50
CS FD 100 RT 60
CS DF 100 RT 60…
CS, FD 100, RT 60.

Lời giải:

xFD 100
xFd 100.
xFD 100 RT 60
xFD 100 FD 50
CS FD 100 RT 60

Bài 2 trang 104 SGK Tin học tập lớp 4: chỉnh sửa lại những dòng đưới phía trên để được câu lệnh đúng.

Fd 100.
FD 100, RT 60
FD100
FD 100RT 50
CS FD 100 RT 60…
CS, FD 100, RT 60.

Lời giải:

Câu lệnhSửa
Fd 100.Không sửa
FD 100, RT 60FD 100 RT 60
FD100FD 100
FD 100RT 50FD 100 RT 50
CS FD 100 RT 60…CS FD 100 RT 60
CS, FD 100, RT 60.CS FD 100 RT 60

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học tập lớp 4: sử dụng thêm lệnh mới LT 90 để quay trái 90 độ, em hãy viết các lệnh nhằm Rùa vẽ được hình vẽ sau.

*

Lời giải:

- các câu lệnh:

FD 100

RT 90

FD 100

RT 90

FD 50

RT 90

FD 50

LT 90

FD 50

RT 90

FD 50

Bài thực hành thực tế 2 trang 105 SGK Tin học tập lớp 4: Hãy viết những lệnh sinh hoạt mỗi cột với quan ngay cạnh những biến đổi trên màn hình hiển thị sau mỗi câu lệnh. Phát biểu đều điều quan sát được. đã cho thấy sự khác hoàn toàn giữa những lệnh CS và HT.

Lời giải:

a) Kết quả: lệnh CS đưa rùa về vị trí khởi hành và xoá toàn bộ sân chơi.

*

b) Kết quả: lệnh HT có tác dụng rùa ẩn mình

*

Bài thực hành 3 trang 106 SGK Tin học lớp 4: Hãy dự đoán hành vi của Rùa ứng với mỗi lệnh, viết lệnh và quan gần kề những biến đổi trên màn hình. So sánh công dụng với điều vẫn dự đoán. Chỉ ra rằng sự biệt lập giữa các lệnh HOME, CLEAN và CS.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lí 10 Bài 1 0 Bài 1: Chuyển Động Cơ, Giải Sbt Vật Lí 10

a) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

HOME

b) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CLEAN

c) RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

CS

Lời giải:

a) Dự đoán:

LệnhDự đoánChính xác

RT 90

FD 100

LT 90

FD 100

HOME

Rùa quay đề nghị 90 độ

Rùa di chuyển 100 solo vị

Rùa quay trái 90 độ

Rùa di chuyển 100 đối kháng vị

Rùa trở lại vị trí xuất phát

Bài thực hành 4 trang 106 SGK Tin học tập lớp 4: Hãy đặt lại màu cây viết và nét bút, tiếp nối viết các lệnh để Rùa vẽ những hình theo chủng loại sau:

*

Lời giải:

*

Bài thực hành 5 trang 106 SGK Tin học lớp 4: Hãy viết các lệnh nhằm Rùa vẽ được hình bên.