Trong bài bác này những em triển khai thí nghiệm gieo đồng xu kim loại, sử dụng toán xác suất thống kê xử lý số liệu thu được và chứng tỏ kết trái phép lai một với hai tính trạng của Menđen.
Bạn đang xem: Thực hành sinh 9 bài 6

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Tiến hành gieo đồng kim loại

1.2.Thống kê hiệu quả của những nhóm

2. Rèn luyện bài 6 Sinh học 9

3. Hỏi đápBài 6 Chương 1 Sinh học 9


*

1.1.1. Gieo một đồng kim loại

Lưu ý : Đồng kim loại có 2 phương diện (sấp với ngửa), mỗi mặt tượng trưng cho 1 loại giao tử, chẳng hạn mặt sấp chỉ một số loại giao tử A, khía cạnh ngửa chỉ nhiều loại giao tử a, tiến hành:

Lấy 1 đồng kim loại, thế đứng cạnh với thả rơi tự do thoải mái từ độ dài xác định.Thống kê tác dụng mỗi lần rơi vào tình thế bảng 6.1

⇒ Kết luận: tỉ lệ xuất hiện của 2 mặt khi gieo đồng kim loại là xê dịch 1:1. Và mốc giới hạn gieo sắt kẽm kim loại càng tăng thì tỉ lệ kia càng dần tới 1:1

Liên hệ kết quả trên với tỉ lệ các giao tử của khung hình lai F1 (Aa) phân tích của Menđen: Trong TH phân tích và lý giải thí nghiệm lai 1 cặp tính trạng của Menđen ta thấy cơ thể lai F1 tất cả KG Aa khi giảm phân sẽ tạo ra 2 nhiều loại giao tử với A với a với sắc xuất ngang nhau, có nghĩa là trong qt lai 1 cặp tính trạng, sinh sống đời F1 tỉ lệ 2 tính trạng rất có thể xuất hiện như nhau và lúc chung bộc lộ thành kiểu dáng hinh thì ta phân tích đc tính trạng trội lặn o F1 với F2

⇒ bí quyết tính sắc đẹp xuất: P(A) = P(B) = 1/2 Hoặc 1A:1a

1.1.2. Gieo nhì đồng kim loạiMỗi đội gieo 25 lần, hoàn toàn có thể xảy ra 3 trường hợp: 2 đồng sấp (SS), 1 đồng sấp 1 đồng ngửa (SN), 2 đồng ngửa (NN). Tiến hành: rước 2 đồng kim loại, cố kỉnh đứng cạnh cùng thả rơi tự do từ chiều cao xác định.Theo bí quyết tính sắc xuất thì

P(AA) =1/2.1/2= 1/4

P(Aa)= 1/2.1/2= 1/4 

P(Aa)= 1/2.1/2= 1/4

P(aa)= 1/2.1/2= 1/4

Do kia , ta tất cả tỉ lệ:

P(AA) : P(Aa) : P(aa) = 1/4AA : 1/2 Aa : 1/2aa

Tương tụ ta gồm tỉ lệ giao tử F­1 bao gồm kiểu gen AaBb là :

P(AB) = P(A).P(B) = 1/2.1/2 =1/4

Tương tự

P(aB) = P(a).P(B) = 1/4

P(Ab) = P(A).P(b) = 1/4

P(ab) = P(a).P(b) = 1/4

Vậy tỉ lệ nghỉ ngơi F2 được xác định vày sự phối hợp của 4 các loại gt đực với 4 các loại gt dòng có con số ngang nhau

(AB,Ab,aB,ab). (AB,Ab,aB,ab) là 9:3:3:1

Sở dĩ vì thế do những cặp gene phân li độc lập trong quy trình phát sinh gt và tổ hợp tự vì trong vượt trinh thụ tinh.


1.2. Thống kê kết quả của các nhóm
Xem thêm: Giải Bài Tập Bài 4 Bài Toán Và Thuật Toán Và Thuật Toán, Bài 4: Bài Toán Và Thuật Toán

Tiến hành

Nhóm

Gieo 1 đồng kim loại

Gieo 2 đồng kim loại

S

N

SS

SN

NN

1

2

3

....

 

 

 

 

 

 

Cộng

Số lượng

 

 

 

 

 

Tỉ lệ %

 

 

 

 

 

⇒ Kết luận: 

Cơ thể lai F1 Aa đến 2 các loại giao tử A và a với tỉ trọng ngang nhauKết trái gieo 2 đồng sắt kẽm kim loại có tỉ lệ:1 SS: 2 SN: 1 NN. Tỉ lệ giao diện gen là: 1 AA: 2 Aa: 1aa