1. Trả lời câu hỏi: Sự rơi tự do thoải mái là gì ? Nếu điểm sáng của vận động rơi tự do và viết phương pháp tính vận tốc rơi thoải mái ?...

Bạn đang xem: Môn vật lí lớp 10


BÁO CÁO THỰC HÀNH

1. Vấn đáp câu hỏi: Sự rơi tự do là gì ? Nếu điểm sáng của hoạt động rơi tự do thoải mái và viết bí quyết tính gia tốc rơi tự do thoải mái ?

- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới công dụng của trọng lực.

- Đặc điểm:

+ Phương trực tiếp đứng, chiều từ bên trên xuống.

+ Là chuyển động nhanh dần dần đều.

+ tại một vị trí nhất định bên trên Trái Đất và ở ngay gần mặt đất, phần lớn vật đều rơi thoải mái với cùng tốc độ g.

- công thức tính gia tốc rơi từ bỏ do: (g=dfrac2st)

Trong đó:

+ s : quãng đường đi được của đồ vật rơi tự do (m).

+ t : thời hạn vật rơi tự do thoải mái (s).

2. Kết quả

Bảng 8.1 Khảo sát hoạt động rơi thoải mái : Đo thời hạn rơi ứng cùng với các khoảng cách s khác nhau.

Vị trí đầu của đồ vật rơi: (s_0 = 0 (mm)).

*

Trong đó: (overline t_i = dfract_1 + t_2 + .. + t_55)

Vẽ thiết bị thị: Dựa vào công dụng trong Bảng 8.1, lựa chọn tỉ lệ phù hợp trên những trục tung cùng trục hoành để vẽ vật thị (s = s(t^2)).

*

a) Nhật xét:

Ta có: (s = dfracgt^22 = s(t)).

Như vậy s phụ thuộc vào vào thời gian là hàm bậc 2 ẩn t, do thế nếu vẽ thiết bị thị biểu diễn s qua t thì nó có dạng một con đường cong Parabol.

Nhưng câu hỏi hỏi dạng thiết bị thị của s theo ẩn ((t^2)), vày vậy họ phải chú ý.

Từ (s =dfracgt^22 o s = dfracg.X2) với (X = t^2), tại chỗ này t là biến phải X cũng là biến.

Ta nhận thấy sự dựa vào của s theo ẩn X là 1 hàm số bậc nhất:

(Y = A.X + B) (với (A = g/2, B = 0)) đề nghị đồ thị (s = s(t^2) = s(X)) có dạng là 1 trong đường thẳng.

Xem thêm: Dĩ Hòa Vi Quý Nghĩa Là Gì - Giải Thích Câu Tục Ngữ Dĩ Hòa Vi Quý (3 Mẫu)

Như vậy hoạt động của trang bị rơi thoải mái là chuyển động thẳng cấp tốc dần đều.

b) khi đã xác minh được chuyển động rơi thoải mái là một chuyển động nhanh dần dần đều, ta hoàn toàn có thể xác định các giá trị của g theo cách làm (g=dfrac2st^2) và vận tốc của thứ rơi trên cổng E theo công thức (v=dfrac2st) ứng với mỗi lần đo. Hãy tính những giá trị trên cùng ghi vào bảng 8.1

c) Đồ thị (v = v(t)) bao gồm dạng một đường thẳng, có nghĩa là vận tốc rơi tự do thoải mái tăng dần theo thời gian. Vậy hoạt động rơi tự do thoải mái là hoạt động thẳng nhanh dần dần đều

*
 

d)

Ta có:

(eginarrayloverline g = dfracg_1 + g_2 + g_3 + g_44\ = dfrac6,339 + 18,261 + 10,342 + 9,5834 = 11,13m/s^2endarray)

(eginarraylDelta g_1 = left| overline g - g_1 ight| = 4,791\Delta g_2 = left| overline g - g_2 ight| = 7,131\Delta g_3 = left| overline g - g_3 ight| = 0,788\Delta g_4 = left| overline g - g_4 ight| = 1,547endarray)

e)

Kết quả: (g = overline g pm left( Delta g ight)_max = 11,13 pm 4,791left( m/s^2 ight))


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + acollegemiscellany.com"Ví dụ: "Báo cáo thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác minh gia tốc rơi tự do acollegemiscellany.com"