- Chọn bài -Bài 28: Lăng kínhBài 29: Thấu kính mỏngBài 30: Giải bài toán về hệ thấu kínhBài 31: MắtBài 32: Kính lúpBài 33: Kính hiển viBài 34: Kính thiên vănBài 35: Thực hành: xác minh tiêu cự của thấu kính phân kì

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài Tập đồ Lí 11 – bài 35: Thực hành: khẳng định tiêu cự của thấu kính phân kì giúp HS giải bài tập, cải thiện khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng giống như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định pháp luật vật lí:

I. Mục đích

+ Biết được cách thức xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng phương pháp ghép nó đồng trục với thấu kính quy tụ để tạo ảnh thật của đồ gia dụng qua hệ nhị thấu kính.

+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng giá quang học để xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ.

II. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

1. Giá chỉ quang học tập G, gồm thước dài 75cm

2. Đèn chiếu Đ, loại 12 V- 21 W

3. Phiên bản chắn sáng sủa C, màu đen, trên mặt có một lỗ tròn có hình số 1 dùng có tác dụng vật AB.

4. Thấu kính phân kỳ L.

5. Thấu kính hội tụ L0.

6. Phiên bản màn ảnh M

8. Cỗ hai dây dẫn gồm đầu phích căm.

III. THÍ NGHIỆM

1. Cơ sở lý thuyết:

– thực hiện công thức tính vị trí hình ảnh tạo vày thấu kính:

*
*

– Lập mối quan hệ giữa vị trí ảnh và tiêu cự của thấu kính qua hệ gồm thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.

2. Giải pháp sử dụng những dụng nắm đo và bố trí được thí nghiệm:

– thực hiện thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ, vật, màn chắn.


– đính ráp thí nghiệm thực hành theo sơ vật hình 35.1a sách giáo khoa.

3. Triển khai thí nghiệm:

– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn phù hợp để thu được ảnh thật từ 1 màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ và ghi chép các số liệu.

4. đo lường các số liệu thu được từ thí nghiệm để mang ra kết quả:

– Tính tiêu cự của thấu kính trong mỗi lần đo theo cách làm (1).

– Tính quý hiếm trung bình của tiêu cự.

– Tính được không nên số của phép đo.

– trình bày được kết quả và nhấn xét được lý do gây ra sai số.

Chú ý: Đây chỉ là bài bác mẫu tham khảo, khi làm bài các bạn cần ráng số đo mà mình đã đo để sở hữu một bài report thực hành đúng.

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Họ cùng tên:…………………

Lớp:……………

Tổ:……………….

1. Tên bài bác thực hành

Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

2. Bảng thực hành 35.1

Vị trí (1) đồ vật AB: 150 (mm)
Lần đo d (mm) |d′| (mm) f (mm) Δf (mm)
1 68 30 -53,68 1,31
2 67 30 – 54,32 0,67
3 68 31 – 56,97 1,98
4 68 30 – 53,68 1,31
5 69 31 – 56,29 1,3
Trung bình ftb = – 54,99 (mm) Δftb = 1,314 (mm)

3. Tính tác dụng của phép đo trong Bảng thực hành thực tế 35.1

– Tính quý giá tiêu cự f của thấu kính phân kì L trong những lần đo: công dụng ghi trong bảng

– Tính quý giá trung bình f của những lần đo: f = – 54,99 (mm)

– Tính sai số tuyệt đối hoàn hảo trong những lần đo: Δf = |ftb – f|

– Tính không nên số tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung bình Δftb của những lần đo:

*

– Tính sai số tỉ đối trung bình:


*

4. Viết hiệu quả phép đo.

Bạn đang xem: Thực hành xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

*

C1 trang 219 sgk đồ Lí 11: Hãy nêu rõ:

– đặc thù của hình ảnh ảo A’B’ tạo vì thấu kính phân kì đối với vật thật AB

– Quy mong về vết đại số của những đại lượng d, d’, f’ trong cách làm (35.1)

Trả lời:

• Ảnh ảo A’B’ tạo vị vật thật AB là hình ảnh có kích thước nhỏ hơn vật, và cùng chiều so với vật.

• Quy ước về dấu đại số của các đại lượng f, d, d’ trong bí quyết 35.1

ο Ảnh là hình ảnh ảo buộc phải d’

*

C3 trang 221 sgk thiết bị Lí 11: Muốn hình ảnh cuối thuộc của trang bị AB tạo do hệ thấu kính (L, Lo) bố trí như hình 35.2 là hình ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính quy tụ Lo phải to hơn hay nhỏ dại hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo ? phân tích và lý giải tại sao.

Trả lời:

Khoảng phương pháp giữa thấu kính phân kì L cùng thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn tiêu cự của thấu kính hội tụ Lo

Vì hình ảnh cuối cùng của vật AB là hình ảnh thật, nên ảnh sẽ trái chiều với vật, cho nên vì vậy số thổi phồng của ảnh sau thuộc phải bé dại hơn 0 (k 2 = L – d’1 ⇔ L – d’1 > f2

Vì d’1 1 > f2 thì L > f2

Vậy muốn hình ảnh cuối cùng của đồ AB tạo vì hệ thấu kính (L, Lo) sắp xếp như hình 35.2 là hình ảnh thật, thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L với thấu kính hội tụ Lo phải lớn hơn tiêu cự của thấu kính quy tụ Lo.

Bài 1 trang 223 sgk trang bị Lí 11: Viết bí quyết thấu kính cùng nói rõ quy cầu về dấu của các đại lượng gồm trong phương pháp này.

Trả lời:
*

f là tiêu cự của thấu kính: f > 0 (TKHT); f 0 thứ thật; d 0 ảnh thật; d’ Bài 2 trang 223 sgk thiết bị Lí 11: Trình bày cách thức đo tiêu cự của thấu kính phân kì L đang được tiến hành trong thử nghiệm này.

Vẽ hình ảnh thật của một thiết bị thật AB đặt vuông góc cùng với trục bao gồm của một hệ hai thấu kính đồng trục L, L0. Cho thấy thấu kính phân kì L đặt gần đồ gia dụng AB hơn so với thấu kính quy tụ L0 và hình ảnh cuối thuộc tạo vì chưng hệ thấu kính này là hình ảnh thật.

Trả lời:

– Điều chỉnh khoảng cách vật, thấu kính, màn chắn cân xứng để thu được hình ảnh thật từ một màn chắn.

– Đo các khoảng cách d, d’ và ghi chép những số liệu.

Bài 3 trang 223 sgk đồ gia dụng Lí 11: hoàn toàn có thể xác định tiêu cự của thấu kính hội tụ L0 khi triển khai thí nghiệm này được không ? ví như biết, em hãy nói rõ ngôn từ này nằm trong phần như thế nào của bài bác thí nghiệm.

Trả lời:

Có thể khẳng định tiêu cự của thấu kính quy tụ L0 trong mục V.2, bài bác 35 SGK đồ vật Lý 11. Sau khi thu được ảnh thật A’B’ to hơn vật AB biểu hiện rõ trên màn ảnh M, ta bắt buộc đo các khoảng cách d0 từ thứ AB và khoảng cách d’0 từ hình ảnh thật A’B’ mang lại thấu kính quy tụ L0 nhằm tính tiêu cự f0 của thấu kính này theo bí quyết (35.1).

Bài 4 trang 223 sgk vật dụng Lí 11: Hãy phân tích cách khẳng định đúng vị trí ảnh rõ nét của một đồ vật hiện bên trên màn hình ảnh đặt nghỉ ngơi phía sau của một thấu kính hoặc của một hệ thấu kính.

Xem thêm: Dịch Từ "Người Thuyết Minh Tiếng Anh Là Gì ? Thuyết Minh Tiếng Anh Là Gì

Trả lời:

Có thể xác minh đúng vị trí hình ảnh rõ nét của một vật dụng trên màn ảnh M đặt tại phía sau đó 1 thấu kính hoặc hệ thấu kính bằng phương pháp vừa quan gần kề mép những đường viền của ảnh, vừa phối hợp di chuyển về cả hai phía đối với một trong cha đối tượng: hoặc vật, hoặc màn ảnh, hoặc các thấu kính, làm sao cho mép những đường viền ảnh thay đổi dần dần từ không rõ ràng (bị nhòe) chuyển sang sắc đẹp nét, rồi lại không rõ nét. Sau vài ba lần so sánh mức độ sắc nét của mép những đường viền ảnh, ta hoàn toàn có thể xác định được vị trí hình ảnh hiện rõ nét nhất bên trên màn hình ảnh M.

Bài 5 trang 223 sgk đồ dùng Lí 11: Hãy cho thấy thêm những nguyên nhân nào hoàn toàn có thể gây yêu cầu sai số hốt nhiên của phép đo tiêu cự f thấu kính phân kì L trong thể nghiệm này.

Trả lời:

Nguyên nhân đa phần gây bắt buộc sai số ngẫu nhiên của phép đo tiêu cự thấu kính phân kỳ trong phân tách này hoàn toàn có thể do:

– Không xác minh được đúng vị trí hình ảnh hiện rõ rệt nhất trên màn ảnh M;

– các quang trục của thấu kính phân kì L với thấu kính hội tụ L0 không trùng nhau;

– Đèn Đ ko đủ công suất để chiếu sáng hoặc dây tóc đèn không được điều chỉnh nằm ngơi nghỉ tiêu diện của kính tụ quang (lắp làm việc đầu đèn Đ).

– ngoài ra ta có:

*

Ta thấy, khi lựa chọn d khá khủng để Δd/d nhỏ thì d’ sẽ nhỏ. Hiệu quả là Δf/f sẽ to và gây ra sai số.

Bài 6 trang 223 sgk đồ vật Lí 11: hoàn toàn có thể thực hiện nay phép đo tiêu cự f của thấu kính phân kì L bằng phương pháp ghép nó đồng trục với cùng 1 thấu kính hội tụ L0, tuy thế vật thật được để gần thấu kính quy tụ hơn đối với thấu kính phân kì được không ?

Nếu biết, em hãy trình diễn rõ các bước tiến hành thí nghiệm cùng vẽ hình minh họa sự tạo ảnh của vật.

Trả lời:

Đặt đồ vật AB trước cùng gần thấu kính hội tụ L.

Điều chỉnh thế nào cho vật AB qua L0 cho ảnh nằm sau thấu kính phân kì L, thì sẽ thu được ảnh cuối cùng là ảnh thật.

∗ quá trình tiến hành:

– giữ vật nỗ lực định, dịch chuyển thấu kính quy tụ và màn tính đến khi hứng được hình ảnh rõ đường nét trên màn (sắp xếp để thấu kính cho ảnh nhỏ).

– Đặt thấu kính phân kì trong vòng giữa thấu kính quy tụ và màn, giải pháp màn vài xăng-ti-mét, quan tiếp giáp thấy ảnh trên màn bị chói lóe đi. Gọi khoảng cách từ thấu kính phân kì cho màn từ bây giờ là d2, đo d2.

– dịch chuyển màn ra xa các thấu kính tính đến khi thu được hình ảnh rõ nét trên màn, đo khoảng cách d’2 từ thấu kính phân kì mang đến màn.