1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

– Biết một số công việc cơ bạn dạng khi thiết kế một CSDL đối kháng giản.

Bạn đang xem: Tin 12 bài thực hành 1

1.2. Nội dung

Hoạt cồn 1: Tìm gọi nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ cai quản lí sách,… của tủ sách trường THPT.

Hướng dẫn giải

Các em bắt buộc tìm hiểu:

Cách thức ship hàng mượn phát âm tại chỗ, mượn về nhà, nội quy thư viện.

Sổ quan sát và theo dõi sách vào kho.

Sổ theo dõi tình trạng sách cho mượn.

Số sách được mượn từng lần, thời hạn mượn sách.

Lập planer dự trù tải sách, thanh lí sách, cơ sở vật chất của thư viện…

Các tổ chức triển khai và tiến hành quản lí sách.

Cụ thể:

– Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, minh chứng thư với thủ thư. Chỉ phát âm tại nơi không được mang tài liệu ra ngoài phòng hiểu thư viện.

– Thẻ thư viện:

*

– Phiếu mượn:

*

– Sổ quản ngại lí mượn năng lượng điện tử:

*

Hoạt đụng 2: Kể tên các hoạt động chính của thư viện

Hướng dẫn giải

– quản lí sách gồm:

– Mượn trả sách gồm:

Cho mượn: đánh giá thẻ đọc, phiếu mượn, tím sách trong kho, ghi mượn trả

Nhận sách trả: đánh giá thẻ đọc, phiếu mượn, so sánh sách trả với phiếu mượn, ghi sổ mượn/trả, ghi sự nắm sách hết thời gian sử dụng hoặc hỏng, nhập sách về kho

– tổ chức thông tin về sách với tác giả: reviews sách theo nhà đề, siêng đề, tác giả, sách mới,…

– cách thức giải quyết vi phạm luật nội quy

Hoạt hễ 3: Hãy liệt kê các đối tượng người sử dụng cần quản lí lí khi chế tạo CSDL quản lí sách cùng mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thông tin nên quản lí.

Hướng dẫn giải

– thông tin người mượn:

Số thẻ mượn.Họ với tên.Số chứng minh thư.Quê quán.Địa chỉ hiện nay tại.

– thông tin về sách:

Mã sách.Tên sách.Nhà xuất bản.Năm vạc hành.Tác giả.Số lượng còn lại

– thông tin về mượn:

Số thẻ mượn.Mã sách.Số lượng mượn.Tình trạng.Số tiền để cọc.

– thông tin về nhân viên:

Mã nhân viên.Tên nhân viên.Lương.Quê quán.Trình độ học tập vấn.

Hoạt động 4: Theo em, csdl nêu trên (bài 3) có nhu cầu các bảng nào? mỗi bảng cần phải có những cột nào?


*

*

*

*

*

*

*

*

Hướng dẫn giải

– csdl nêu trên về tối thiểu cần có những bản sau:

Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.Sách: Có những cột Masach, Tensach, Tacgia.Mượn: Có những cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Xem thêm: Vật Lý 11 Bài 26 Khúc Xạ Ánh Sáng, Giải Bài 26 Vật Lí 11: Khúc Xạ Ánh Sáng

3. Luyện tập

Câu 1: Thành phần bao gồm của hệ QTCSDL:

A. Bộ thống trị tập tin và cỗ xử lí truy hỏi vấn

B. Bộ truy nã xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin

C. Bộ cai quản tập tin và cỗ truy xuất dữ liệu

D. Bộ giải pháp xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu

Câu 2: Ngôn ngữ quan niệm dữ liệu bao hàm các lệnh cho phép làm gì?

A. Khai báo mẫu mã dữ liệu, cấu tạo dữ liệu, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Đảm bảo tính tự do dữ liệu

C. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

D. Ngăn ngăn sự truy cập bất phù hợp pháp

Câu 3: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao hàm các lệnh, những lệnh này được cho phép làm gì?

A. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

B. Nhập, sửa xóa dữ liệu

C. Cập nhật, dữ liệu

D. Câu b cùng c

Câu 4: Hãy chọn câu biểu hiện sự xúc tiến giữa những thành phần trong một hệ CSDL

Cho biết: Con fan → 1, Cơ sở dữ liệu → 2, Hệ QTCSDL → 3, phần mềm ứng dụng → 4

A. 2→1→3→4

B. 1→3→4→2

C. 1→3→2→4

D. 1→4→3→2

Câu 5: Chức năng của hệ QTCSDL

A. Cung cấp giải pháp tạo lập CSDL

B. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm kiếm với kết xuất thông tin

C. Cung cấp công cụ điều hành và kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL

D. Các câu trên những đúng

4. Kết luận

Qua bài thực hành này, các em cần dành được những phương châm sau:

Biết xác định những quá trình cần làm trong họat rượu cồn quản lí một công việc cần làm.Biết một số quá trình cơ bạn dạng khi xây dựng một CSDL đơn giản.

Chuyên mục

Chuyên mụcChọn chăm mục Giải công dân 6(12) Giải technology 6(19) Giải khoa học tự nhiên 6(40) Giải lịch sử vẻ vang và Địa lí 6(46) Giải Mĩ thuật 6(15) Giải SBT ngữ văn 6(42) Giải SBT Toán 6(50) Giải giờ đồng hồ Anh 6(36) Giải tin học 6(29) Giải toán 6 tập 1(27) Giải toán 6 tập 2(22) Giải thưởng thức hướng nghiệp 6(15) Giải VBT Toán 2(98) biên soạn văn 6 tập 1(30) biên soạn văn 6 tập 2(36) giờ Việt Lớp 1(66) Giải công dân 6(14) Giải technology 6(13) Giải khoa học tự nhiên 6(45) Giải lịch sử hào hùng và Địa lí 6(33) Giải Mĩ thuật 6(18) Giải SBT Ngữ văn 6(50) Giải SBT Toán 6(56) Giải giờ đồng hồ Anh 6(80) Giải toán 6 tập 1(30) Giải toán 6 tập 2(28) Giải trải đời hướng nghiệp 6(9) Giải VBT Toán 2(87) soạn văn 6 tập 1(37) biên soạn văn 6 tập 2(37) Giải công dân 6(12) Giải technology 6(16) Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6(13) Giải lịch sử và Địa lí 6(53) Giải Mĩ thuật 6(16) Giải SBT Ngữ văn 6(38) Giải SBT Toán 6(52) Giải tiếng Anh 6(87) Giải tin học 6(16) Giải toán 6 tập 1(35) Giải toán 6 tập 2(31) Giải thưởng thức hướng nghiệp 6(35) Giải VBT Toán 2(72) biên soạn văn 6 tập 1(33) biên soạn văn 6 tập 2(30)Bài học tập Địa lý 10(43)Bài học Địa lý 11(29)Bài học Địa lý 12(44)Bài học Địa lý 7(61)Bài học tập Địa lý 8(43)Bài học Địa lý 9(44)Bài học GDCD 10(16)Bài học GDCD 11(15)Bài học GDCD 12(10)Bài học tập GDCD 7(18)Bài học tập GDCD 8(21)Bài học GDCD 9(18)Bài học Hóa 10(39)Bài học Hóa 11(47)Bài học Hóa 12(45)Bài học tập Hóa 8(43)Bài học tập Hóa 9(56)Bài học lịch sử dân tộc 10(40)Bài học lịch sử dân tộc 11(25)Bài học lịch sử vẻ vang 12(27)Bài học lịch sử hào hùng 7(29)Bài học lịch sử hào hùng 8(31)Bài học lịch sử vẻ vang 9(34)Bài học tập Ngữ Văn 10(81)Bài học tập Ngữ Văn 11(85)Bài học Ngữ Văn 12(69)Bài học Ngữ Văn 7(101)Bài học Ngữ Văn 8(101)Bài học Ngữ văn 9(110)Bài học sinh 10(33)Bài học viên 11(48)Bài học viên 12(47)Bài học viên 7(61)Bài học sinh 8(64)Bài học sinh 9(63)Bài học tập Tiếng Việt lớp 5(258)Bài học tập Tin học 10(33)Bài học Tin học 11(27)Bài học Tin học 12(24)Bài học Tin học 7(23)Bài học Tin học tập 8(20)Bài học tập Tin học tập 9(26)Bài học Toán 10(38)Bài học tập Toán 11(44)Bài học Toán 12(62)Bài học Toán 6(67)Bài học tập Toán 7(54)Bài học tập Toán 8(75)Bài học tập Toán 9(61)Bài học Toán lớp 1(61)Bài học Toán lớp 2(92)Bài học Toán lớp 3(75)Bài học tập Toán lớp 4(63)Bài học tập Toán lớp 5(57)Bài học vật dụng lý 10(40)Bài học đồ vật lý 11(33)Bài học trang bị lý 12(41)Bài học thiết bị lý 7(30)Bài học đồ vật lý 8(29)Bài học đồ dùng lý 9(62)CNTT(6)Cơ sở văn hóa truyền thống Việt Nam(30)Đề thi & Kiểm tra Lớp 10(269)Đề thi và Kiểm tra Lớp 11(182)Đề thi và Kiểm tra Lớp 12(1.187)Đề thi & Kiểm tra Lớp 6(319)Đề thi và Kiểm tra Lớp 7(476)Đề thi & Kiểm tra Lớp 8(202)Đề thi và Kiểm tra Lớp 9(357)Đề thi đái học(155)Điện thoại iPhone(16)Đồng hồ iWatch(11)Family và Friends 1(62)Family & Friends 2(80)Family và Friends 3(80)Family & Friends 4(84)Family & Friends 5(76)Giải cánh diều Đạo đức 2(13)Giải cánh diều hoạt động trải nghiệm 2(35)Giải cánh diều tiếng Anh 2(2)Giải cánh diều giờ đồng hồ Việt 2 tập 1(18)Giải cánh diều giờ đồng hồ Việt 2 tập 2(18)Giải cánh diều toán 2 tâp 1(42)Giải cánh diều toán 2 tâp 2(34)Giải cánh diều tự nhiên và buôn bản hội 2(26)Giải chân trời sáng chế Đạo đức 2(15)Giải chân trời sáng sủa tạo hoạt động trải nghiệm 2(9)Giải chân trời sáng chế Tiếng Việt 2 tập 1(27)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tiếng Việt 2 tập 2(36)Giải chân trời sáng chế toán 2 tâp 1(43)Giải chân trời sáng tạo toán 2 tâp 2(34)Giải chân trời trí tuệ sáng tạo Tự nhiên cùng xã hội 2(29)Giải kết nối Đạo đức 2(15)Giải liên kết Tiếng Việt 2 tập 1(31)Giải kết nối Tiếng Việt 2 tập 2(30)Giải kết nối toán 2 tâp 1(32)Giải kết nối toán 2 tâp 2(35)Giải kết nối thoải mái và tự nhiên và xã hội 2(31)Giải SBT Hóa 12(40)Giải SBT Sinh 12(44)Giải SBT Toán 12(26)Giải SBT thiết bị lý 12(44)Giải SGK Địa lí 12(35)Giải SGK Hóa 10(33)Giải SGK Hóa 11(41)Giải SGK Hóa 12(40)Giải SGK Hóa 12 Nâng cao(49)Giải SGK Hóa 8(37)Giải SGK Hóa 9(49)Giải SGK lịch sử vẻ vang 12(27)Giải SGK Lý 10(37)Giải SGK Lý 11(30)Giải SGK Lý 12 Nâng cao(53)Giải SGK Sinh 10(27)Giải SGK Sinh 11(38)Giải SGK Sinh 12(45)Giải SGK Sinh 12 Nâng cao(58)Giải SGK Sinh 7(49)Giải SGK Sinh 8(58)Giải SGK Sinh 9(49)Giải SGK giờ Anh 10 mới(96)Giải SGK giờ Anh 11 mới(85)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 12 mới(98)Giải SGK tiếng Anh 5 mới(67)Giải SGK giờ đồng hồ Anh 6 mới(52)Giải SGK tiếng Anh 7 mới(98)Giải SGK giờ Anh 8 mới(104)Giải SGK tiếng Anh 9 mới(104)Giải SGK tiếng Anh lớp 3(68)Giải SGK giờ Anh lớp 4(68)Giải SGK Tin học tập 12(12)Giải SGK Toán 1 – Cánh Diều(69)Giải SGK Toán 1 – trở nên tân tiến năng lực(68)Giải SGK Toán 10(36)Giải SGK Toán 11(41)Giải SGK Toán 12(33)Giải SGK Toán 3(77)Giải SGK Toán 4(123)Giải SGK Toán 5(126)Giải SGK Toán 7(61)Giải SGK Toán 8(74)Giải SGK Toán 9(54)Giải SGK trang bị lý 12(39)Giải SGK thiết bị lý 7(30)Giải SGK vật dụng lý 8(28)Giải SGK đồ dùng lý 9(57)Giải Tập phiên bản đồ Địa lí 12(42)Giải VBT Toán 3(169)Giải VBT Toán 4(142)Giải VBT Toán 5(111)Giáo dục(178)Google tài liệu(37)Hệ quản lý và điều hành iOS(18)Học Blog(6)Học giờ Anh(105)Hướng dẫn sở hữu phần mềm(31)Lập trình C#(52)Lập trình C++(71)Lập trình HTML với CSS(83)Lập trình Java(110)Lập trình Javascript(43)Lập trình PHP(59)Lập trình Python(47)Lịch sử văn minh ráng Giới(35)Liên quân Mobile(12)Logic học(41)Lý thuyết tài bao gồm tiền tệ(46)Lý thuyết phần trăm thống kê(48)Marketing căn bản(54)Máy tính bảng iPad(10)Món ăn chính(101)Nghe Nhạc(1)Nghị luận văn học tập lớp 10(67)Nghị luận văn học tập lớp 11(96)Nghị luận văn học lớp 12(92)Nghị luận văn học tập lớp 7(36)Nghị luận văn học lớp 8(50)Nghị luận văn học tập lớp 9(131)Nghị luận thôn hội lớp 10(11)Nghị luận buôn bản hội lớp 11(12)Nghị luận làng hội lớp 12(42)Nghị luận xã hội lớp 7(19)Nghị luận xóm hội lớp 8(2)Nghị luận làng hội lớp 9(15)Nguyên lý Kế toán(54)Pháp mức sử dụng đại cương(45)Quản trị học(49)Sách Giáo Khoa(351)SGK GTPT 2018(191)Tâm lý học(40)Thủ thuật AI (Illustrator)(3)Thủ thuật AutoCAD(35)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Oppo(9)Thủ thuật điện thoại thông minh Samsu…(12)Thủ thuật điện thoại cảm ứng Xiaomi(10)Thủ thuật Excel(59)Thủ thuật Microsoft Word(11)Thủ thuật Photoshop(16)Thủ thuật Powerpoint(26)Thủ thuật Sketchup(11)Thủ thuật Workplace(4)Thủ thuật Zalo(6)Thủ thuật Zoom(6)Tiếng Anh lớp 1 Macmillan(24)Tiếng Anh lớp 2 Macmillan(23)Tiếng Việt lớp 5 sách VNEN(105)Tin học đại cương(43)Toán cao cấp(28)Triết học(49)Tư liệu học tập Tiểu học(1.040)Tư liệu giờ đồng hồ Anh Lớp 6(24)Tư liệu giờ đồng hồ Anh tè học(24)Từ vựng giờ Anh theo nhà đề(43)Văn chủng loại lớp 6(305)Văn mô tả lớp 7(8)Văn thuyết minh lớp 8(35)Văn thuyết minh lớp 9(15)Văn tự sự lớp 6(30)Văn tự sự lớp 7(4)Văn từ sự lớp 8(9)Xã hội học đại cương(30)