Tổng hợp những bài giải bài xích tập vào Bài tập và thực hành thực tế 2 được biên soạn bám sát theo công tác Đào chế tạo ra của Bộ giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!


Bạn đang xem: Tin học 11 bài tập và thực hành 2

bài xích tập và thực hành thực tế 2 trang 49 SGK Tin học 11

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU tạo ra chương trình gồm sừ dụng cấu trúc rẽ nhánh; có tác dụng quen với câu hỏi hiệu chỉnh chương trình. 2. NỘI DUNG bài xích toán: cỗ số Piíago biết rằng bộ số nguyên dương a, b, c được điện thoại tư vấn là cỗ số Pitago ví như tổng các bình phương của nhì số bởi bình phương của số còn lại. Viết chương trìn


bài xích tập và thực hành thực tế 2 trang 49 SGK Tin học tập 11

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU thi công chương trình bao gồm sừ dụng cấu trúc rẽ nhánh; có tác dụng quen với việc hiệu chỉnh chương trình. 2. NỘI DUNG bài bác toán: cỗ số Piíago hiểu được bộ số nguyên dương a, b, c được gọi là cỗ số Pitago nếu tổng các bình phương của hai số bởi bình phương của số còn lại. Viết chương trìn


Câu 1 trang 50 SGK Tin học 11

1. Sự như thể và không giống nhau của nhì dạng câu lệnh ifthen nhì dạng ước lệnh ifthen như sau: a Dạng thiếu If then ; if then else ; vào đó: Điều khiếu nại biểu thức tình dục hoặc lôgic. Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một trong câu lệnh của Pascal. Giố


Câu 2 trang 50 SGK Tin học 11

Câu lệnh ghép là một trong những câu lệnh được hợp thành từ rất nhiều câu lệnh thành phần đối kháng hoặc kép. Câu lệnh ghép nhằm thực hiện thao tác gồm nhiều làm việc thành phần. Mỗi thao tác làm việc thành phần tương ứng với một câu lệnh đối chọi hoặc câu lệnh ghép khác. Về mặt ngôn từ lập trình, câu lệnh ghép là một trong những yếu t


Câu 3 trang 51 SGK Tin học 11

hoàn toàn có thể thay cố đoạn chương trình chứa câu lệnh forđo dạng lặp tiến for := lớn vị ; bởi đoạn chương trình đựng câu lệnh whiledo như sau: i:= ; while bởi begin ; , end; Như vậy, công tácXem thêm: Định Nghĩa Isa Là Gì? Hĩa Isa Là Gì? Industry Standard Architecture

giải đáp làm bài bác tập và thực hành thực tế 2

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU xây cất chương trình tất cả sử dụng cấu trúc rẽ nhánh; làm quen với câu hỏi hiệu chỉnh chương trình. 2. NỘI DUNG a Gõ công tác đã mang đến ở trên: Khởi động Turbo Pascal: bấm vào lên biểu tượng Pascal trên màn hình hoặc lên tệp Turbo.exe trong folder BIN của thư mục TP sống ổ đĩa C


lí giải làm bài tập và thực hành 2

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU kiến thiết chương trình gồm sử dụng cấu trúc rẽ nhánh; làm quen với câu hỏi hiệu chỉnh chương trình. 2. NỘI DUNG a Gõ công tác đã cho ở trên: Khởi cồn Turbo Pascal: bấm chuột lên hình tượng Pascal trên màn hình hoặc lên tệp Turbo.exe trong thư mục BIN của thư mục TP nghỉ ngơi ổ đĩa C