Bài 7. Tin học cùng xã hội

1. Mục đích của tin học và máy tính xách tay trong buôn bản hội hiện đại

a. Lợi ích của ứng dụng tin học

- Tin học được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống thôn hội.

Bạn đang xem: Tin học và xã hội lớp 9

- Sự phát triển những mạng sản phẩm tính, đặc biệt là internet, làm cho việc ứng dụng tin học ngày dần phổ biến.

- Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ với quản lí.

b. Tác động của tin học đối với thôn hội

- Sự phát triển của tin học làm gắng đổi nhận thức và phương pháp thức tổ chức, vận hành những hoạt động làng mạc hội.

- Góp phần vắt đổi phong thái sống của nhỏ người.

- Tin học thúc đẩy khoa học phát triển cùng ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phạt triển.

*

Hình 1. Trưng bày và bán máy tính qua mạng

Tóm lại:Tin học và laptop ngày nay đã thật sự trở thành động lực với lực lượng sản xuất, góp phần phạt triển gớm tế cùng xã hội.

2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa

a. Tin học và kinh tế tri thức

Kinh tế tri thức là nền ghê tế nhưng trong đó tri thức là yếu tố quan tiền trọng vào việc tạo ra của cải vật chất cùng tinh thần của làng mạc hội.

b. Buôn bản hội tin học hóa

+ xã hội tin học hóa là thôn hội mà những hoạt động chủ yếu của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống tin học, những mạng máy vi tính kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia.

+ làng hội tin học hóa làm cho tiền đề quyết định mang lại sự phạt triển nền gớm tế tri thức.

+ Trong làng hội tin học hóa, việc ứng dụng tin học giúp nâng cấp năng suất cùng hiệu quả công việc, giải phóng lao động chân tay,...

3. Con người trong buôn bản hội tin học hóa

- Sự ra đời của mạng thứ tính, đặc biệt là internet đã tạo ra một không khí mới: không khí điện tử.

- không gian điện tử là khoảng không gian chủ yếu của nền khiếp tế tri thức, một nền gớm tế mà các loại sản phẩm & hàng hóa cơ bản của nó có thể lưu thông một bí quyết dễ dàng trong khoảng không gian này.

Mỗi chúng ta trong xã hội tin học hóa cần:

+ có ý thức bảo vệ tin tức và các nguồn tài nguyên với thông tin.

+ gồm trách nhiệm với mỗi thông tin đưa lên mạng internet.

Xem thêm: Fine-Tune Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

+ Xây dựng phong cách sống khoa học, có đạo đức cùng văn hóa ứng xử bên trên internet, tất cả ý thức tuân thủ pháp luật.