Tính tương đối của đưa động, cách làm cộng vận tốc

1/ Tính kha khá của đưa động

a/ Tính kha khá của vận tốc

Chọn hệ qui chiếu đính thêm với ô tô: bạn sẽ quan sát thấy tô bắp rang bơ vẫn ngồi yên ổn không vận động so với sàn ô tô. Lựa chọn hệ qui chiếu đối với mặt đường tô bắp rang bơ đang vận động cùng với hoạt động của ô tô.

Bạn đang xem: Tính tương đối của vận tốc

*


Kết luận: vận tốc của hoạt động có tính tương đối, tốc độ trong các hệ qui chiếu khác biệt là không giống nhau.

b/ Tính tương đối của quĩ đạo chuyển động

Người đó triển khai thả trái bóng xuống mặt đất, vào hệ quy chiếu gắn với xe đang chuyển động, người xem thấy trái bóng có quĩ đạo rơi từ bên trên xuống theo phương trực tiếp đứng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Jaw Là Gì - Nghĩa Của Từ Jaw, Từ Jaw Là Gì

*
quả bóng đang rơi theo phương thẳng đứng xuống dưới đối với người ngồi trên ô tô
*
Quỹ đạo quả bóng là con đường parabol so với người quan gần kề đứng cùng bề mặt đất
Kết luận: quỹ đạo của hoạt động có tính tương đối, quỹ đạo trong những hệ qui chiếu không giống nhau là không giống nhau

2/ cách làm cộng vận tốc:

Để tính được tốc độ của vật trong các hệ quy chiếu khác nhau, các nhà thiết bị lí gửi ra phương pháp cộng vận tốc được xác minh bằng biểu thức

Trong đó:

số 1: thêm với vật bắt buộc tính vận tốcsố 2: gắn với hệ quy chiếu là các vật chuyển độngsố 3: đính với hệ quy chiếu là các vật đứng yênv12: vận tốc của thiết bị so cùng với hệ quy chiếu vận động gọi là gia tốc tương đốiv$_23$: gia tốc của hệ quy chiếu chuyển động so cùng với hệ quy chiếu đứng yên điện thoại tư vấn là vận tốc kéo theov$_13$: vận tốc của thứ so với hệ quy chiếu hoạt động gọi là gia tốc tuyệt đối.

Độ lớn của tốc độ tuyệt đối

v$_13$ = $sqrtv_12^2+ v_23^2+ 2v_12 v_23cosalpha$

Trong đó:

α: là góc hợp bởi $vecv_12$ cùng $vecv_23$

Các ngôi trường hợp sệt biệt

$vecv_12$ ↑↑ $vecv_23$ : $v_13$ = $v_12+ v_23$$vecv_12$ ↑↓ $vecv_23$ : $v_13$ = |$v_12 – v_23$|$vecv_12$ ⊥ $vecv_23$: $v_13$ = $sqrtv_12^2+ v_23^2$$vecv_12$ = $vecv_23$: $v_13$ = 2$v_12cosdfracalpha2$