Bài 1.

Bạn đang xem: Toán có lời văn lớp 1

Bé đi học thời điểm 7 giờ. Khi nhỏ bé đi học về kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Hỏi nhỏ nhắn học trong mấy giờ ?

Bài giải

Kim dài chỉ số 12 cùng kim ngắn chỉ số 10 là 10 giờ. Như vậy, thời gian nhỏ nhắn đi học là:

10 – 7 = 3 (giờ).

Bài 2.Từ tía số: 3;6;9, hãy lập tất cả các phép tính đúng vào phạm vi 10.

Bài giải

Ta có các phép toán tất cả thể lập từ ba số 3;6;9 là:

3 + 6 = 9

6 + 3 = 9

9 – 3 = 6

9 – 6 = 3

Bài 3.Tìm một số, biết rằng số đó cộng với 3 rồi trừ đi 2 thì bằng 6.

Bài giải

Sơ đồ:

*

Ta làm cho ngược bài xích này từ kết quả đi lên.

Một số trừ đi 2 thì bằng 6, vậy số đó bằng: 6 + 2 = 8

Số cần kiếm tìm cộng với 3 thì bằng 8. Vậy số cần tìm bằng”

8 – 3 = 5.

Vậy số phải tìm kiếm là 5.

Thử lại:

5+ 3 = 8

8 – 2 = 6.

Thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

Đáp số: Số 5

Bài 4.Mai bao gồm 6 quyển truyện. Mẹ download cho Mai thêm 3 quyển truyện nữa. Sau đó Mai đem tặng chị Hoài 2 quyển. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu quyển truyện ?

Bài giải

Mai gồm 6 quyển truyện, mẹ download cho Mai thêm 3 quyển nữa, lúc đó Mai tất cả số quyển truyện là:

6 + 3 = 9 (quyển)

Mai tặng chị Hoài 2 quyển, cơ hội đó số quyển truyện của Mai còn lại là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển truyện.

Bài 5.Số tuổi của An và bố cộng lại bằng số tuổi của Hương và Lan cộng lại, An nhiều tuổi hơn Lan. Hỏi ba nhiều hơn giỏi ít tuổi hơn Hương ?

Bài giải

Ta có thể viết những yếu tố của đề bài bác như sau:

Tuổi của An + tuổi của cha = tuổi của Hương + tuổi của Lan

Tuổi của An > Tuổi của Lan.

Vậy hãy đối chiếu tuổi của tía và Hương.

Nếu tuổi của cha lớn hơn tuổi của Hương, thì ta có: Tuổi của An cộng tuổi của ba phải lớn hơn tuổi của Hương cộng tuổi của Lan, như vậy ko thỏa mãn điều kiện bài cho là tổng tuổi của An và ba bằng tổng tuổi của Hương với Lan. Như vậy tuổi của tía phải không nhiều hơn tuổi của Hương.

Bài 6.An bao gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, Bình tất cả ít hơn Sơn 4 hòn bi. Hỏi Sơn gồm mấy hòn bi, biết rằng An gồm 3 hòn bi?

Bài giải

An có 3 hòn bi, An bao gồm ít hơn Bình 3 hòn bi, vậy số bi của Bình là:

3 + 3 = 6 (hòn bi)

Bình có ít hơn Sơn 4 hòn bi, vậy số bi của Sơn là:

6 + 4 = 10 (hòn bi)

Vậy Sơn bao gồm 10 hòn bi.

Đáp số: 10 hòn bi.

Bài 7.Hiên bao gồm ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, Hoài không nhiều hơn Liên 2 quyển truyện tranh. Hỏi Hiên gồm mấy quyển truyện tranh, biết rằng Liên bao gồm 9 quyển truyện tranh?

Bài giải

Liên gồm 9 quyển truyện tranh, Hoài gồm ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài tất cả 7 quyển truyện tranh, Hiên ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên gồm 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Bài 8.Con gà căn hộ bạn An sau một tuần 3 ngày đẻ được một số trứng. Bạn An tính rằng cứ nhị ngày nó đẻ được một quả trứng. Hỏi bé gà đó đã đẻ được từng nào quả trứng?

Bài giải

Một tuần 7 ngày. Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà mái nhà bạn An cứ hai ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày kê nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng

Bài 9.Anh nghĩ một số như thế nào đó từ 1 đến 7. Anh đem cộng số đó với 3, được bao nhiêu đem trừ đi 1, rồi lại trừ tiếp đi số đã nghĩ. Kết quả cuối cùng bằng 2. Hỏi số Anh đã nghĩ có đúng không?

Bài giải

Thử lần lượt từ 1 đến 7 để coi kết quả có đúng mực hay không.

Đáp số: Số Anh đã nghĩ là đúng

Bài 10.Nam khoe với Bình: “Ba năm nữa thì mình bao gồm số tuổi bằng số lớn nhất gồm một chữ số”. Hỏi năm nay bạn Nam bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Số lớn nhất gồm một chữ số là số 9

Ba năm nữa thì Nam bao gồm số tuổi bằng số lớn nhất gồm một chữ số, đề nghị hiện nay số tuổi của bạn nam là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn nam được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi

Bài 11.Hải nói với Hà: “Chị bản thân bảo Tết này thì tuổi chị bản thân bằng số lớn nhất tất cả một chữ số”. Hà nói: “Còn anh mình thì lại bảo, Tết này anh còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số tuổi nhỏ nhất tất cả hai chữ số”. Chị của Hải và anh của Hà, ai nhiều tuổi hơn?

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là số 9. Vậy tết này chị của Hải được 9 tuổi.

Số nhỏ nhất gồm hai chữ số là số 10. Anh của Hà còn thiếu một tuổi nữa thì bằng 10 tuổi. Vậy Tết này tuổi của anh của Hà là:

10 – 1 = 9 (tuổi).

Như vậy, chị của Hải cùng anh của Hà đều được 9 tuổi vào Tết này yêu cầu hai người bằng tuổi nhau.

Đáp số: 2 người bằng tuổi nhau.

Bài 12.Mẹ đi chợ về thời gian 7 giờ sáng, bố đi làm cho về dịp 10 giờ trưa. Hỏi bố với mẹ ai về đơn vị sớm hơn, với sớm hơn người kia mấy giờ?

Bài giải

Mẹ đi chợ về tới nhà lúc 7 giờ sáng, còn bố thì về đến nhà lúc 1o giờ trưa phải bố về sau mẹ:

10 – 7 = 3 ( giờ )

Bố về công ty sau mẹ 3 giờ giỏi mẹ về trước bố 3 giờ.

Đáp số: 3 giờ.

Bài 13.Trên xe lúc đầu tất cả 10 hành khách, đến bến xe chỉ còn 3 hành khách. Hỏi bao gồm bao nhiều du khách xuống xe cộ giữa đường?

Bài giải

Số khách xuống xe pháo giữa đường bằng hiệu của số khách hàng lên xe thời điểm ban đầu từ đi số khách hàng xuống ở bến xe. Vậy ta có:

10 – 3 = 7 (hành khách)

Vậy có 7 quý khách xuống xe pháo giữa đường.

Đáp số: 7 hành khách.

Bài 14. Mẹ chia bánh mang lại hai anh em. Em được 5 cái, anh không nhiều hơn em 1 cái. Hỏi anh được mấy loại bánh ?

Bài giải

Số bánh của anh là:

5 – 1 = 4 (cái)

Đáp số: 4 loại bánh.

Bài 15.Toàn bao gồm một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ nhắn hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7. Hỏi Toàn tất cả bao nhiêu bi xanh ? từng nào bi đỏ?

Bài giải

Toàn bao gồm một số bi xanh và bi đỏ. Biết rằng số bi của Toàn nhỏ xíu hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7.

Như vậy bao gồm một số trường hợp gồm thể xảy ra:

Nếu Toàn có một viên bi color xanh, thì số bi đỏ của Toàn là:

1 + 7 = 8 (viên bi)

Vậy số bi của Toàn là:

1 + 8 = 9 ( viên bi )

Lại có: 9 Bài 16.Nếu mẹ đến Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh đến Dũng 2 viên thì Dũng có tất cả 10 viên kẹo. Hỏi ban đầu Dũng bao gồm tất cả bao nhiêu viên kẹo

Bài giải

Nếu mẹ cho Dũng thêm 3 viên kẹo, Anh cho Dũng 2 viên, thì Dũng gồm tất cả 10 viên kẹo.

Số kẹo của Dũng được cho là:

3 + 2 = 5 (viên kẹo)

Số kẹo Dũng tất cả ban đầu là:

10 – 5 = 5 (viên kẹo)

Như vậy, ban đầu Dũng tất cả 5 viên kẹo.

Đáp số: 5 viên kẹo

Bài 17.Một đội học sinh đi đến trường. Bạn đi đầu đi trước 2 bạn, bạn đi giữa đi giữa nhì bạn, bạn đi sau đi sau nhị bạn.Hỏi nhóm bạn đó tất cả bao nhiêu người ?

Bài giải

Một team học sinh đến trường. Bạn đi đầu đi trước hai bạn: có một bạn đi đầu, theo sau là 2 bạn.

Bạn đi giữa đi giữa nhị bạn: Nghĩa là phía trước có 1 bạn và phía sau còn 1 bạn.

Bạn đi sau: đi sau 2 bạn: Nghĩa là bao gồm một bạn đi sau cùng, phía trước tất cả 2 bạn.

Nhóm này có tất cả 3 bạn đi nối tiếp nhau đến trường.

Đáp số: 3 bạn.

Bài 18.Tìm nhì số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất gồm một chữ số, hiệu của chúng cũng là số lớn nhất có một chữ số.

Bài giải

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Ta thấy tất cả cặp số sau:

9 + 0 = 9

9 – 0 = 0

Vậy nhị số phải kiếm tìm là 0 và 9.

Đáp số: 0 cùng 9

Bài 19.Tìm nhì số, biết rằng tổng của chúng bằng số tự nhiên lớn nhất bao gồm một chữ số trừ đi 4, hiệu của bọn chúng bằng 1.

Bài giải

Ta có: 9 – 4 = 5

Cặp số:

3 + 2 = 5

3 – 2 = 1

Vậy nhị số cần search là 3 cùng 2.

Đáp số: 3 với 2

Bài 20.Hùng gồm nhiều hơn Dũng 5 viên bi, biết rằng tổng số bi của nhị bạn bằng số lớn nhất tất cả một chữ số. Hỏi mỗi bạn bao gồm bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

Ta thấy có các cặp số sau:

7 + 2 = 9

7 – 2 = 5

Vậy số bi của Hùng là: 7 viên bi

Số bi của Dũng là: 2 viên bi

Đáp số:Hùng: 7 viên bi;

Dũng: 2 viên bi.

Bài 21.Tìm nhị số, biết rằng tổng của bọn chúng là số lớn nhất bao gồm một chữ số, hiệu của bọn chúng là số liền nhau của số tự nhiên nhỏ nhất.

Bài giải

Số lớn nhất tất cả một chữ số là: 9

Số tự nhiên nhỏ nhất là: 0

Số liền sau số tự nhiên nhỏ nhất là: 1

Ta thấy gồm cặp số:

5 + 4 = 9

5 – 4 = 1

Vậy nhì số phải tra cứu là 5 và 4.

Đáp số: 5 cùng 4

Bài 22.An thấy có một đàn chim sẻ gồm 8 bé đậu bên trên dây điện, bỗng 3 nhỏ chim bay đi, một lát sau lại gồm 5 bé chim khác cất cánh tới đậu lên dây điện. Hỏi tổng số chim đậu bên trên dây điện bây giờ là từng nào con?

Bài giải

Cách 1.

Sau khi 3 nhỏ chim bay đi, đàn chim còn lại có số con là:

8 – 3 = 5 (con chim)

Khi 5 còn khác cất cánh tới nhập vào đàn, thì đàn chim lại bao gồm số con là:

5 + 5 = 10 (con chim)

Cách 2.

Các em gồm thể làm cho tắt phép tính như sau:

Tổng số chim bên trên dây điện là:

8 – 3 + 5 = 10 (con chim)

Đáp số: 10 bé chim.

Bài 23.Chi bao gồm 7 cái kẹo, sau khoản thời gian được Mai bỏ thêm một số kẹo, thì số kẹo của chi bây giờ là số tròn chục nhỏ nhất. Biết rằng lúc đầu Mai gồm nhiều hơn bỏ ra 2 chiếc kẹo. Hỏi:

a) Mai đã đến Chi từng nào cái kẹo ?

b) lúc đầu Mai tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất là: 10

Số kẹo Mai cho chi là:

10 – 7 = 3 (cái kẹo)

b) thời điểm đầu Mai bao gồm số kẹo là:

2 + 7 = 9 (cái kẹo)

Đáp số:a) 3 chiếc kẹo

b) 9 loại kẹo.

Xem thêm: Doctor Of Physical Therapist Là Gì ? Một Ngành Đầy Thú Vị Trong Y Học

Bài 24.An với Bình gồm tổng số cây bút chì màu là 10 cây viết chì, biết rằng nếu An mang lại Bình 5 cây cây viết chì thì An không hề cây bút chì nào. Hỏi cơ hội đầu An và Bình mỗi bạn có bao nhiêu cây cây bút chì?

Bài giải

Nếu An đến Bình 5 cây cây viết chì màu sắc thì An không thể cây bút chì nào, tất cả nghĩa là dịp đầu An chỉ có 5 cây bút chì. Vậy lúc đầu Bình có số cây bút chì là: