Đường gấp khúc gồm nhiều đoạn trực tiếp thành phần nối tiếp nhau và các đoạn thẳng đókhông thuộc nằm bên trên một con đường thẳng.

Bạn đang xem: Toán lớp 2 đường gấp khúc

- Đọc tên mặt đường gấp khúc théo thứ tự các điểm nối tiếp.

2. Độ dài đường gấp khúc

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài những đoạn trực tiếp thành phần.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD.

*

Hướng dẫn:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

AB + BC + CD = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Ví dụ 2: Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR.

*

Hướng dẫn:

Độ dài mặt đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Ví dụ 3: Tính độ dài con đường gấp khúc gồm độ dài các đoạn thẳng là 2dm cùng 34cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm.

Độ dài mặt đường gấp khúc là: trăng tròn + 34 = 54 (cm)

Ví dụ 4: Tính độ dài mặt đường gấp khúc có độ dài các đoạn thẳng là 1dm; 5cm; 9cm.

Hướng dẫn:

Đổi 1dm = 10cm.

Độ dài con đường gấp khúc là:

10 + 5 + 9 = 24 (cm)

Ví dụ 5: Đúng ghi Đ; không đúng ghi S:

*

a) Độ dài đường gấp khúc ABC lớn hơn độ nhiều năm đoạn trực tiếp AC(oxed)

b) Độ dài mặt đường gấp khúc ABC nhỏ nhiều hơn độ lâu năm đoạn thẳng AC(oxed)

Hướng dẫn:

a) Đ b) S

C. Bài tập từ luyện

Bài 1. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm cha đoạn thẳng:

Cách 1: cách 2:

*
*

Bài 2.Tính độ dài đường gấp khúc tất cả độ dài các đoạn trực tiếp là 1dm; 2cm; 3cm; 4cm.

Bài 3. Tính độ dài con đường gấp khúc ABCD:

*

Bài 4.

Xem thêm: Yêu Xa Nghĩa Là Gì ? Nỗi Lòng Của Người Yêu Xa Yêu Xa Là Gì

Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR

*

Bài 5. Con ốc sên trườn từ A mang lại E (như hình vẽ). Hỏi nhỏ ốc sên phải bò phần đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

*

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 21trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên acollegemiscellany.com để hiểu bài tốt hơn.