*

*

định hướng Vật lý 10: bài xích 9. Tổng hợp cùng phân tích lực đk cân bằng của hóa học điểm

I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

1. Lực là đại lượng vectơ đặc thù cho tác dụng của vật này lên đồ vật khác mà hiệu quả là gây ra tốc độ cho vật dụng hoặc làm cho vật biến hóa dạng.

Bạn đang xem: Lý thuyết tổng hợp và phân tích lực

2. Các lực thăng bằng là các lực khi chức năng đồng thời vào một vật thì không khiến ra tốc độ cho vật.

3. Đường thẳng có vectơ lực là giá của lực. Nhì lực thăng bằng là nhì lực cùng tính năng lên một vật, thuộc giá, cùng độ béo và ngược chiều.

*

4. Đơn vị của lục là Newton (N)

II. TỔNG HỢP LỰC

1. Thí điểm

*

2. Định nghĩa  

Tổng đúng theo lực là thay thế các lực chức năng đồng thời vào và một vật bởi một lực có tính năng giống hệt như các lực ấy.

Lực sửa chữa này được điện thoại tư vấn là hợp lực.

3. Nguyên tắc hình bình hành

Nếu nhì lực đồng quy làm cho thành nhì cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo cánh kẻ tự điếm đồng quy màn trình diễn hợp lực của chúng.

*

*

III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Muốn đến một hóa học điểm đứng cân đối thì đúng theo lực của những lực chức năng lên nó phải bởi 0.

*

IV. PHÂN TÍCH LỰC

*

Phân tích lực là thay thế một lực bởi hai hay nhiều lực có tính năng giống giống như lực đó.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Vật Lý 12 Cơ Bản, Kiến Thức Mẫu Báo Cáo Thực Hành Bài 6 Vật Lý 12

Phân tích một lực thành hai lực yếu tố đồng quy bắt buộc tuần theo phép tắc hình bình hành.

Chỉ lúc biết một lực có tác dụng cụ thể theo nhị phương nào thì mới phân tích lực theo nhị phương ấy.