Tại sao lúc mắc vôn kế(V)có điện trở không lớn vào nhị đầu đoạn mạch MN thì cường độ chiếc điện(I)trong đoạn mạchlại tăng lên và hiệu năng lượng điện thế(U)giữa hai đầu đoạn mạch này lại giảm nhỏ?

*
Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi bài 12 vật lý 11

- khi mắc vôn kế(V)có năng lượng điện trở dong dỏng vào hai đầu MNthìmột phần chiếc điệnđi qua vôn kế,

Cường độ mẫu điện chạy qua mối cung cấp là:(I=dfrac ℰr+R_0+R_MN)

Vì điện trở trên toàn đoạn MN bao gồm(R_V)//(R_A)nt(R)(Rightarrow)(R_MN=dfracR_V(R_A+R)R_V+R_A+R )giảm nên(I)tăng lên

- khi đó(U_MN= extℰ-I.left(R_0+r ight))sẽ bớt đi


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 12: Thực hành: khẳng định suất điện động và điện trở trong của một pin năng lượng điện hóa khác • Trả lời câu hỏi C1 trang 64 – bài bác 12 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Hãy phân tích chức năng... • Trả lời câu hỏi C2 trang 64 – bài xích 12 – SGK môn vật lý lớp 11 vì sao khi mắc vôn... • Trả lời thắc mắc C3 trang 66 – bài xích 12 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 nguyên nhân không được... • Trả lời câu hỏi C4 trang 66 – bài 12 – SGK môn vật lý lớp 11 vào mạch năng lượng điện hình... • Trả lời câu hỏi C5 trang 67 – bài 12 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 yêu cầu vẽ đường biểu... • Giải bài xích 1 trang 70 – bài xích 12 – SGK môn trang bị lý lớp 11 Vẽ mạch điện cùng mô... • Giải bài bác 2 trang 70 – bài xích 12 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 Vẽ mạch điện cùng mô... • Giải bài xích 3 trang 70 – bài 12 – SGK môn vật dụng lý lớp 11 mong sử dụng đồng... • Giải bài xích 4 trang 70 – bài xích 12 – SGK môn thứ lý lớp 11 trên sao có thể mắc... • Giải bài 5 trang 70 – bài xích 12 – SGK môn vật lý lớp 11 nguyên nhân cần nên mắc... • Giải bài 6 trang 70 – bài xích 12 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 Với các dụng chũm thí...
Mục lục Giải bài xích tập SGK đồ vật lý 11 theo chương •Chương 1: Điện tích - Điện trường •Chương 2: dòng điện không thay đổi •Chương 3: loại điện vào các môi trường thiên nhiên •Chương 4: từ trường •Chương 5: cảm ứng điện từ bỏ •Chương 6: Khúc xạ tia nắng •Chương 7: Mắt. Các dụng cố quang
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK đồ dùng lý 11
Bài 12: Thực hành: xác định suất điện động và điện trở vào của một pin điện hóa
• Trả lời thắc mắc C1 trang 64 – bài bác 12 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C2 trang 64 – bài xích 12 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Trả lời thắc mắc C3 trang 66 – bài xích 12 – SGK môn thiết bị lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C4 trang 66 – bài 12 – SGK môn trang bị lý lớp 11 • Trả lời câu hỏi C5 trang 67 – bài bác 12 – SGK môn đồ vật lý lớp 11 • Giải bài xích 1 trang 70 – bài 12 – SGK môn đồ gia dụng lý lớp 11 • Giải bài 2 trang 70 – bài 12 – SGK môn vật lý lớp 11 • Giải bài bác 3 trang 70 – bài bác 12 – SGK môn đồ lý lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 70 – bài 12 – SGK môn thứ lý lớp 11 • Giải bài xích 5 trang 70 – bài bác 12 – SGK môn đồ dùng lý lớp 11 • Giải bài xích 6 trang 70 – bài xích 12 – SGK môn thứ lý lớp 11


Xem thêm: Regular Fit Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Regular Fit Sự Khác Biệt Giữa Slim Fit Và Regular Fit

Chương 1: Điện tích - Điện ngôi trường Chương 2: cái điện không thay đổi Chương 3: mẫu điện vào các môi trường Chương 4: từ trường sóng ngắn Chương 5: chạm màn hình điện từ bỏ Chương 6: Khúc xạ ánh nắng Chương 7: Mắt. Các dụng núm quang