1/ bình an dữ liệu có thể hiểu là:Dễ dàng đến công việc bảo trì dữ liệu.Ngăn chặn những truy nhập trái phép, sai lý lẽ từ vào ra hoặc từ ko kể vào...Thống nhất những tiêu chuẩn, giấy tờ thủ tục và những biện pháp bảo vệ, bình an dữ liệuTính đồng điệu và toàn diện dữ liệu.2/ quy mô ngoài là:Nội dung thông tin của toàn bộ CSDLNội dung thông tin của toàn bộ CSDL dưới ý kiến của fan sử dụng.Nội dung tin tức của một phần cơ sở dữ liệuNội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới...
Bạn đang xem: Trắc nghiệm cơ sở dữ liệu

*

1/ bình yên dữ liệu hoàn toàn có thể hiểu là: thuận tiện cho công việc bảo trì dữ liệu. Ngăn chặn những truy nhập trái phép, sai khí cụ từ trong ra hoặc từ quanh đó vào... Thống nhất những tiêu chuẩn, giấy tờ thủ tục và những biện pháp bảo vệ, bình an dữ liệu Tính đồng hóa và toàn diện dữ liệu.2/ mô hình ngoài là: Nội dung thông tin của tổng thể CSDL Nội dung tin tức của tổng thể CSDL dưới ý kiến của fan sử dụng. Nội dung tin tức của một trong những phần cơ sở tài liệu Nội dung tin tức của một trong những phần dữ liệu dưới cách nhìn của bạn sử dụng.3/ mô hình trong là: là 1 trong trong các mô hình biểu diễn cơ sở dữ liệu dưới dạng tàng trữ vật lý. Mô hình biểu diễn cơ sở tài liệu trìu tượng ở tầm mức quan niệm. Có khá nhiều cách trình diễn CSDL bên dưới dạng lưu trữ vật lý. Quy mô lưu trữ đồ lý dữ liệu.4/ Ánh xạ quan tiền niệm-ngoài: tình dục giữa quy mô trong và quy mô trong tình dục giữa quy mô ngoài và mô hình ngoài quan hệ tình dục giữa mô hình ngoài và mô hình trong. Quan hệ tình dục môt-một giữa quy mô ngoài và quy mô dữ liệu.5/ mục tiêu của cơ sở dữ liệu là: không làm biến đổi chiến lược truy nhập cửa hàng dữ liệu. Bảo đảm an toàn tính hòa bình dữ liệu không làm biến hóa cấu trúc tàng trữ dữ liệu. Dữ liệu chỉ được biểu diễn, trình bày một biện pháp duy nhất.6/ ràng buộc giải tích: phép tắc biểu diễn kết cấu dữ liệu. Mối quan hệ giữa các thuộc tính được màn biểu diễn bằng những biểu thức toán học. Biểu hiện tính chất của các thuộc tính khi tạo lập CSDL những phép toán đại số quan liêu hệ7/ ràng buộc logic: mối quan hệ giữa những thuộc tính được trình diễn bằng các nhờ vào hàm. Quan hệ giữa những thuộc tính được trình diễn bằng những biểu thức toán học. Các phép so sánh. Những phép toán quan lại hệ8/ mô hình CSDL phân cấp cho là tế bào hình: dữ liệu được trình diễn bằng con trỏ. Tài liệu được màn trình diễn bằng mối quan hệ thực thể dữ liệu được biểu diễn bằng bảng tài liệu được biểu diễn bằng cấu tạo cây.9/ Khi thao tác bằng ngôn ngữ làm việc dữ liệu trên cơ sở dữ liệu phân cấp: Đảm bảo tính hòa bình của tài liệu Đảm bảo tính định hình Đảm bảo tính toàn diện của dữ liệu. Có tương đối nhiều khả năng xẩy ra di thường xuyên thông tin.10/ Đặc trưng cấu tạo của mô hình mạng là: Chứa các liên kết một - một cùng một - nhiều. Chứa các liên kết một - một, một - nhiều và các - nhiều. Chứa những liên kết một - một, một - các và các - nhiều. Chứa các liên kết những - một cùng một - nhiều.11/ Trong cơ sở dữ liệu mạng, khi triển khai các phép kiếm tìm kiếm: không phức tạp. Database càng phệ thì kiếm tìm kiếm càng phức tạp. Thắc mắc và tác dụng các câu hỏi tìm kiếm hay đối xứng cùng với nhau. Câu hỏi và kết quả các câu hỏi tìm kiếm không đối xứng cùng với nhau.12/ Trong quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ: vật dụng tự của những cột là quan tiền trọng. Thứ tự của những cột là không quan trọng. Máy tự của các hàng là quan trọng. Thiết bị tự của các hàng là ko quan trọng.13/ Ngôn ngữ làm việc dữ liệu quan lại hệ: Phức tạp, tổn thất thông tin. Đơn giản với thụân tiện cho tất cả những người sử dụng. Không toàn vẹn dữ liệu Đơn giản tuy thế không tiện thể lợi cho tất cả những người sử dụng.14/ Thực thể là: Các đối tượng người sử dụng dữ liệu những quan hệ những mối links giữa các đối tượng. Các đối tượng người sử dụng và mối links giữa các đối tượng.15/ nếu như A B cùng A C thì suy ra: A BC A AB AB BC AA C16/ nhờ vào nào sau đó là phụ nằm trong đầy đủ: (Số vật dụng tự, mã lớp) họ tên sinh viên. (Mã báo, mã khách hàng hàng) giá bán báo (Số triệu chứng mionh thư, mã nhân viên) quy trình công tác (Số hoá đơn, mã khách hàng) bọn họ tên khách hàng17/ dựa vào X Y được gọi là nhờ vào không dư thừa, khi và chỉ khi: X Y F+. X Y G+ := (F - X Y)+. X Y F+ X Y G+ := (F - X Y)+.18/ nằm trong tính A1 dư thừa vế trái vào A1A2 B F+ khi còn chỉ khi: (F - A1A2 B A2 B)+ F+ (F - A1A2 B A2)+ F+ (F - A1A2 B A1)+ F+ (F - A1A2 B A2 B)+ F+19/ X là khóa của lược đồ quan hệ s = : ( X Ω) F + với mọi Z X, (Z Ω ) F + ( X Ω) F + và với tất cả Z X, (Z Ω ) F + ( X Ω) F + và với đa số Z X, (Z Ω ) F +20/ phương châm của cơ sở dữ liệu là: Tính phụ thuộc dữ liệu. Tính toàn vẹn của dữ liệu. Tính hòa bình của dữ liệu. đề đạt trung thực thế giới hiện thực dữ liệu21/ rất có thể chèn thêm tin tức một một số loại cáp khi chưa được lắp đặt ? bắt buộc được. Bởi vì giá trị khoá ko xác định hoàn toàn có thể chèn được. Quan trọng được. Vì mâu thuẫn thông tin. Cần yếu được. Vì kì cục thông tin.22/ quan hệ giới tính R được call là dạng chuẩn chỉnh 3NF, khi và chỉ còn khi: không tồn trên X Y F+ , X+ Ω ,Y X và Y là thuộc tính không khóa. Lâu dài X Y F+ , Y X, hoặc X là khóa hoặc Y là trực thuộc tính khóa. Vĩnh cửu X Y F+ , X+ Ω ,Y X với Y là thuộc tính không khóa. Không tồn tại X Y F+ , Y X, hoặc X là khóa hoặc Y là trực thuộc tính khóa23/ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là: Một tập các ký hiệu biểu diễn dữ liệu Một tập các phép toán dùng làm cập nhật, bổ sung cập nhật trên những hệ đại lý dữ liệu. Một tập các quy tắc biểu diễn dữ liệu. Một tập các phép toán dùng để thao tác trên các hệ cửa hàng dữ liệu.24/ hiệu quả của các phép thao tác dữ liệu là: Chuỗi dữ liệu. Tệp tài liệu Quan hệ đại lý dữ liệu25/ Phép sửa đổi là phép toán: Sửa đổi quý hiếm của một bộ hay 1 nhóm những bộ. Sửa thay đổi mô tả những thuộc tính. Sửa đổi cực hiếm của một quan tiền hệ hay một nhóm những quan hệ Sửa đổi quý giá của một số trong những thuộc tính.26/ Phép chiếu PROJECT là phép toán: chế tạo một quan hệ giới tính mới, bằng lòng một tân trường đoản cú xác định. Chế tác một quan hệ giới tính mới, các thuộc tính được thay đổi từ quan hệ nam nữ nguồn. Chế tạo ra một quan hệ giới tính mới, các thuộc tính là các thuộc tính quan hệ tình dục nguồn tạo một quan hệ nam nữ mới, những bộ của dục tình nguồn bỏ đi những bộ trùng lặp27/ thứ tự đúng trong các câu lệnh SELECT SELECT, FROM , GROUP BY HAVING, WHERE , ORDER BY SELECT, FROM, GROUP BY HAVING , ORDER BY SELECT, FROM ,WHERE , GROUP BY HAVING , ORDER BY SELECT, FROM , GROUP BY HAVING , ORDER BY28/ ngôn từ đinh nghĩa dữ liệu - DDL (Data Definition Language). Được đặc tả bởi một ngôn từ dữ liệu Được quánh tả bằng một trong những phần của hệ quản lí trị cửa hàng dữ liệu. Được đặc tả bằng một ngôn ngữ, một trong những phần của hệ cai quản trị cơ sở dữ liệu. Được sệt tả bằng cách chương trùnh ứng dụng29/ Khi thực hiện các phép toán vào một biểu thức quan tiền hệ, thứ tự ưu tiên là: Phép liên kết được ưu tiên rộng so cùng với phép chọ với chiếu dựa vào vào vị trí của những phép toán các phép toán một ngôi có thứ tự ưu tiên cao hơn nữa so cùng với phép toán nhì ngôi. Phép liên kết được ưu tiên hơn so với phép hợp, phép giao30/ Một thắc mắc của bạn sử dụng: Được màn biểu diễn bằng những cách không giống nhau Được biểu diễn bằng một biểu thức quan hệ Được trình diễn bằng một đại số tình dục Được màn trình diễn bằng một quan hệ31/ chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói đến biện pháp an toàn dữliệu: fan sử dụng hoàn toàn có thể kiểm tra, kiểm soát các quyền truy vấn nhập của họ. Phòng chặn các truy nhập trái phép, sai chế độ từ vào ra hoặc từ xung quanh vào... Thuận lợi truy xuất, làm việc trên các cơ sở tài liệu Thống nhất các tiêu chuẩn, giấy tờ thủ tục và các biện pháp bảo vệ32/ chọn 1 khẳng định làm sao sau đây là đúng tuyệt nhất Chỉ có tương đối nhiều cách nhìn dữ liệu ở mô hình quan niệm. Mô hình quan niệm là quan điểm dữ liệu của tín đồ sử dụng. Mô hình dữ liệu là nội dung thông tin của tín đồ sử dụng. Biểu diễn toàn thể thông tin trong mô hình quan niệm là duy nhất.33/ chọn 1 khẳng định làm sao sau đây là đúng duy nhất khi nói về đặc trưng của mộtmô hình dữ liệu là Sử dụng ngữ điệu bậc cao để biểu diễn các phép toán trên cơ sở dữ liệu. Bắt buộc kiểm tra tính dư thừa. Bao gồm tính định hình khi thiết kế, solo giản, dễ dàng thao tác. Có tính đối xứng và có cơ sở lýthuyết vững chắc. Quy mô có cấu trúc đơn giản, có cách nhìn trong suốt đối với người sử dụng.34/ lựa chọn một khẳng định làm sao sau đây là đúng nhất: những phép toán giữ trữ có khả năng xử lý tập vừa lòng theo lô, tác dụng là quan lại hệ. Những phép lưu trữ làm thiếu tính sự đồng hóa và tính toàn vẹn dữ liệu. Hiệu quả của những phép tìm kiếm kiếm là 1 quan hệ. Các câu hỏi tìm kiếm không đối xứng.35/ chọn 1 khẳng định làm sao sau đây là đúng nhất khi nói đến tập con thuộc tính X Y khi và chỉ còn khi những thuộc tính của Y là trực thuộc tính của X. Những thuộc tính của X cũng là thuộc tính của Y. Với ngược lại. X Y khi còn chỉ khi A X, suy ra A Y. X Y khi và chỉ khi A X, suy ra A Y.36/ lựa chọn 1 khẳng định như thế nào sau đó là đúng nhất: ( r, s R ) ((a X) (r(a) = s(a)) thì suy ra (b Y) (r(b) = s(b))). X xác định Y nếu như r cùng s trùng nhau trên X thì cũng trùng nhau trên Y. X khẳng định Y nếu những giá trị của X xác minh các giá trị của Y. X Y, (r, s R ) (r(X) = s(Y)) thì suy ra r(X) = s(Y),37/ chọn 1 khẳng định làm sao sau đó là đúng tốt nhất khi nói tới các phụ thuộc hàmgia tăng: A B A BC. Có thể mở rộng lớn vế trái hoặc cả hai vế phụ thuộc vào hàm và một thuộc tính. A B AC B cùng A BC. Rất có thể mở rộng lớn vế trái, không không ngừng mở rộng vế phải38/ chọn 1 khẳng định làm sao sau đó là đúng độc nhất vô nhị khi nói về các phụ thuộc vào đầyđủ: những thuộc tính vế trái không xác định vế phải. Những thuộc tính vế trái xác định vế phải. Các thuộc tính vế trái không xác định các nằm trong tính nằm trong vế phải. Các thuộc tính vế phải không xác minh vế trái.39/ chọn một khẳng định như thế nào sau đó là đúng duy nhất khi nói tới bao đóng các thuộctính: Bao đóng góp của X ứng cùng với tập F là hợp của vế đề nghị của các phụ thuộc vào hàm thông tin về đối tượng người sử dụng . Hợp toàn bộ vế đề xuất của các nhờ vào hàm Bao đóng góp của X ứng với tập F là vừa lòng của vế trái của các phụ thuộc hàm40/ lựa chọn 1 khẳng định nào sau đấy là đúng độc nhất vô nhị khi nói đến thuộc tính dư vượt A1A2 B, A1 dư thừa khi A2 không xác định B A1A2 B, A1 dư thừa lúc A2 B phụ thuộc tương đối đầy đủ A1A2 B, A1 dư thừa lúc A2 B A1A2 B, A1 dư thừa lúc A1A2 B phụ thuộc đầy đủ41/ lựa chọn 1 khẳng định làm sao sau đây là đúng nhất: phụ thuộc có vế trái dư vượt là phụ thuộc không thiếu Phụ thuộc bao gồm vế trái dư quá là dựa vào bắc cầu nhờ vào dư thừa rất có thể là nhờ vào có vế trái dư thừa. Phụ thuộc dư quá là dựa vào có vế trái dư thừa.42/ chọn 1 khẳng định làm sao sau đây là đúng nhất A B được suy dẫn ngắn gọn xúc tích từ (F - (A B)) A B được suy dẫn lô ghích từ F A B F+ B A+ A B F+ B A+ từ (F - (A B))43/ chọn một khẳng định như thế nào sau đấy là đúng nhất: cấu trúc dữ liệu trong số quan hệ 1NF 1-1 giản cấu tạo dữ liệu trong những quan hệ 1NF ản chứa kì cục thông tin kết cấu dữ liệu trong những quan hệ 1NF cho phép sửa đổi bổ sung cập nhật thuận tiện. Kết cấu dữ liệu trong số quan hệ 1NF gây trở ngại truy vấn thông tin.44/ mang đến Ω = A, B, C và F = A C, A B. Không tồn tại những thuộc tính ko khoá. Dục tình trên có dạng chuẩn không 2NF. Tồn tại những thuộc tính ko khoá. A, C, B, E là khoá của tình dục trên.45/ lựa chọn 1 khẳng định nào sau đấy là đúng độc nhất vô nhị cho câu hỏi sau đấy là tối ưu:Liệt kê tên toàn bộ các con đường cáp có lắp đặt cáp Việt nam.46/ nên chọn từ/cụm từ tương ứng để trả thiện xác minh sau: gồm rất nhiềucách nhìn dữ liệu ở quy mô ngoài,nhưng ..... Biểu diễn toàn cục thông tin trong database là duy nhất. Mô hình khái niệm. Mô hình quan niệm. Mô hình trong. Quy mô ngoài.47/ nên chọn từ/cụm từ tương xứng để hoàn thành khảng định sau: ngôn từ dữliệu dục tình là.......... Làm việc trên cácdữ liệu dưới dạng quan liêu hệ. Dữ liệu được biểu diễn một cách duy nhất. Ngôn ngữ mô tả những thực thể cùng mối liên kết các thực thể. Tập các phép toán gồm các kết cấu quan hệ. Tập những phép toán số học ngữ điệu biểu diễn dữ liệu.48/ hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để triển khai xong khảng định sau: vào CSDLquan hệ, các phép toán lưu trữ là cácphép chèn thêm, sửa thay đổi và loại bỏ. Khi thao tác .......và bảo vệ tính đồng hóa dữliệu.và tính trọn vẹn dữ liệu. Tự do dữ liệu Tổn thất thông tin Bảo mật tin tức Không dị kì thông tin49/ nên chọn lựa từ/cụm từ tương xứng để hoàn thiện khảng định sau: bảo rằng A Bđược suy dẫn từ bỏ F, ví như ...... .... Hai bộ ngẫu nhiên khác nhau bên trên A thì cũng không giống nhau trên B. Áp dụng thường xuyên các hệ tiên đề Armstrong nhị bộ bất kỳ thoả bên trên trên A thì thoả bên trên B. Nhì bộ bất kỳ trùng nhau bên trên A thì khác nhau trên B.50/ nên lựa chọn từ/cụm từ khớp ứng để hoàn thành xong khảng định sau: giá trị những thànhphần của khoá ......... Có thể nhận giá chỉ trị những giá trị ko xác định. Chẳng thể nhận giá trị null hay những giá trị không xác định. Rất có thể nhận cực hiếm null hay các giá trị ko xác định. Thiết yếu nhận giá trị null và đồng ý các quý hiếm không xác định.51/ hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện xác minh sau: φ<Ω1 , Ω2 , .. , Ωp> là 1 trong phép tách, tức thị ............. Ω Ω 1 .. Ωp Ω = Ω 1 .. Ωp Ω Ω 1 .. Ωp Ω Ω 1 .. Ωp52/ nên lựa chọn từ/cụm từ tương xứng để hoàn thiện xác minh sau: chuẩn hoá dữliệu là vượt trình đổi khác dữ liệu thànhnhiều tập nhỏ dại hơn sao cho......... Không rõ ràng trong suy diễn, đảm bảo an toàn tính toàn ven dữ liệu các quan hệ thành viên không tổn thất thông tin, bảo đảm tính chủ quyền dữ liệu những quan hệ thành viên có kết cấu đơn giản, ko chứa kì cục thông tin. Tối thiểu vấn đề lặp lại, kị sự ko rõ ràng, nhập nhằng vào suy diễn.53/ nên chọn từ/cụm từ tương ứng để trả thiện xác định sau: Một mô hìnhCSDL được xem là mô hình chuẩn hoá tốt, nếu........ Các thuộc tính ko khoá không phụ thuộc vào bắc cầu vào khoá. Các thuộc tính ko khoá phụ thuộc vào hàm vào khoá. Các thuộc tính không khoá nhờ vào hàm không hề thiếu vào khoá các thuộc tính khoá xác minh duy nhất54/ nên lựa chọn từ/cụm từ tương xứng để hoàn thiện xác minh sau: trước khi thựchiện những câu tróc nã vấn, cần thiết phải ......... Buổi tối ưu hoá câu hỏi, bảo vệ tính chủ quyền của dữ liệu thực hiện các phép chiếu và chọn. Biển lớn đổi thắc mắc dưới dạng biểu thức quan liêu hệ. Tróc nã xuất tài liệu tại các thiết bị đầu cuối.55/ nên chọn lựa từ/cụm từ tương xứng để hoàn thiện xác minh sau: cung cấp quyềnREAD người sử dụng chỉ được quyền....... Vấn tin, không được phép sửa đổi, bửa sung. Chỉ được đọc với ghi Sử dụng trong những câu vấn tin cùng cập nhật, lưu trữ dữ liệu. Sửa đổi, bổ sung và cập nhật dữ liệu.56/ chọn một khẳng định làm sao sau đây là đúng giả dụ F = A B, B C, A D, B D .khi đó D A F+ , trường hợp F = A B, B C, A D, B D .khi đó A C F+ , nếu như F = A B, B C, A D, B D .khi đó C D F+ , nếu F = A B, B C, A D, B D .khi kia C A F+ ,57/ F ={A B , B C, BC D,DA B, chọn một khẳng định đúng sau: A D F+ cùng B A F+ A AD F+ cùng A D F+ A+ ABCD cùng A AD F+ A AD F+ cùng C D F+58/ mang đến câu vấn tin SELECT * FROM R1,R2 WHERE R A1=R2.A2 . Hãy chọn mộtkhảng định đúng sau đây:59/ mang lại quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB thương hiệu thuê bao, SDT sốđiện thoại, DC điạ chỉ.Chọn câu đúng tiếp sau đây khi in các thuê bao bao gồm cùng thương hiệu là Nguyễn Nguyệt Hương, biểudiễn bằng đại số quan hệ nam nữ TB (σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R)) σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R) COUNT(*) (σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R)) SDT (σ TB =”Nguyễn Nguyệt Hương” (R))60/ mang lại R1(K#: mã khách, TK: tên khách, DC: địa chỉ khách) ; R2(B#: mã báo, MB:tên báo, G: giá báo) và R3(K#, B#,SL: số lượng).

Xem thêm: Dấu Hiệu Nhận Biết Tứ Giác Nội Tiếp, Lý Thuyết: Tứ Giác Nội Tiếp

Lựa chọn câu đúng sau đây khi in các quý khách mua các loại báo màkhách mặt hàng K#=”K99” đặt mua. SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R K#=”K99” and R2.B# =R3.B# SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R K#=”K99” & R K# = R3.K# SELECT * FROM R1 WHERE (SELECT B # FROM R1 GROUP BY K# ) = (SELECT B# FROM R3 WHERE K#=”K99” ) SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R K#=”K99” and R2.B# =R3.B#AND R K# = R3.K#