Bạn sẽ xem tài liệu "Một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 - Chương III: cấu tạo rẽ nhánh cùng lặp", để sở hữu tài liệu cội về máy bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 3 có đáp án


Chương III : CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶPHãy chọn giải pháp ghép đúng độc nhất . Để mô tả kết cấu rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn từ lập trình bậc cao sử dụng câu lệnh IF – THEN, sau IF là . Điều kiện là biểu thức lôgic; (*)biểu thức số học;biểu thức quan hệ;một câu lệnh;Hãy chọn giải pháp ghép đúng . Với kết cấu rẽ nhánh IF THEN , câu lệnh lép vế THEN được tiến hành khi điều kiện được đo lường và tính toán xong;điều kiện được đo lường và cho giá trị đúng; (*)điều kiện ngoài được;điều kiện được giám sát và đo lường và mang lại giá trị sai;Hãy chọn giải pháp ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF THEN ELSE , câu lệnh 2 được thực hiện khibiểu thức đk đúng cùng câu lệnh 1 triển khai xong;câu lệnh 1 được thực hiện;biểu thức đk sai; (*)biểu thức điều kiện đúng;Hãy chọn cách dùng không nên . Mong dùng biến hóa X lưu giá bán trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai đổi mới A, B có thể dùng kết cấu rẽ nhánh như sau :if A 0 then beginX1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2*A);X2 := – B / A – X1;writeln(‘ X1 = ’, X1);writeln(‘ X2 = ’, X2);end;readlnEND.Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu tiếp sau đây :Đây là chương trình giải phương trình bậc hai nhưng không xét hết những trường hợp;Đây là lịch trình giải phương trình bậc hai dẫu vậy không đưa ra thông tin gì lúc chương trình tất cả nghiệm kép;Đây là lịch trình giải và thông tin nghiệm của một phương trình bậc hai giả dụ phương trình đó gồm nghiệm; (*)Đây là lịch trình giải phương trình bậc hai, dẫu vậy không chuyển ra thông tin gì lúc phương trình vô nghiệm .Cho lịch trình viết bởi PASCAL tiếp sau đây :PROGRAM GiaiPTBac2;uses crt;var A, B, C : real;DELTA, X1, X2 : real;BEGINwrite(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);readln(A, B, C);DELTA := B*B – 4*A*C ;if DELTA B (*)N hack 100“A nho hon B”Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức đk trong cấu trúc rẽ nhánh ?100 > 99 (*)“A > B”“A nho hon B”“false”Chọn tuyên bố sai trong các phát biểu sau đây :Để tế bào tả bài toán lặp đi lặp lại một số làm việc (hoặc câu lệnh) vào một thuật toán ta hoàn toàn có thể dùng kết cấu lặp.Tùy từng trường hợp cụ thể (khi miêu tả một thuật toán), khi thì ta biết trước mốc giới hạn lặp, khi thì ta không buộc phải hoặc không xác định được trước tần số lặp các thao tác nào đó.Có thể dùng cấu trúc lặp để cầm cho cấu tạo rẽ nhánh trong diễn đạt thuật toán. (*)Không thể diễn đạt được phần đông thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao nếu như không dùng cấu tạo lặp.Chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau đây : có thể dùng câu lệnh FOR – vì chưng để thay thế cho câu lệnh lặp WHILE – DO.Câu lệnh lặp không được mở ra trong thua cuộc từ khóa THEN của kết cấu rẽ nhánh.Câu lệnh rẽ nhánh ko được lộ diện trong của một kết cấu lặp.Một cấu trúc lặp rất có thể xuất hiện tại trong của một cấu trúc lặp khác. (*)Cho hai dạng lặp FOR – vày trong PASCAL như sau :Dạng lặp tiến :FOR := TO vày ;Dạng lặp lùi :FOR := DOWNTO vị ;Chọn tuyên bố sai trong các phát biểu đưới dây :Biến đếm là biến đơn, thông thường có kiểu nguyên.Với mỗi cực hiếm của trở nên đếm trong khoảng từ giá trị đầu mang lại giá trị cuối, câu lệnh sau vì chưng được triển khai một lần.Phải gồm lệnh biến hóa biến đếm trong mỗi sau do trong cấu tạo lặp này, vì giá trị của thay đổi đếm ko được auto điều chỉnh sau mỗi lần thực hiện câu lệnh lặp. (*)Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau vày được tiến hành tuần tự, với đổi mới đếm theo lần lượt nhận cực hiếm từ cực hiếm đầu mang đến giá trị cuối.Cho nhì dạng lặp FOR – vị trong PASCAL như sau :Dạng lặp tiến :FOR := TO do ;Dạng lặp lùi :FOR := DOWNTO do ;Chọn tuyên bố đúng trong những phát biểu sau đây : Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO luôn luôn được thực hiện ít độc nhất vô nhị một lần.Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau vì được triển khai tuần tự, với trở thành đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu mang đến giá trị cuối.Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO hoàn toàn có thể không được tiến hành lần nào, đó là trường hợp quý giá cuối nhỏ dại hơn cực hiếm đầu. (*)Biểu thức quý giá đầu cùng biểu thức quý hiếm cuối rất có thể thuộc hình trạng số thực.Trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao thường có cấu trúc lặp nhằm mô tả câu hỏi lặp đi lặp lại một số thao tác nào đó khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.Để tổ chức việc lặp bởi vậy PASCAL cần sử dụng câu lệnh WHILE – DO tất cả dạng :WHILE vày ;Chọn tuyên bố sai trong số phát biểu sau đây :Điều kiện là biểu thức đến giá trị logic.Về khía cạnh cú pháp, các biểu thức rất có thể điền vào đk trong cấu trúc WHILE – vì chưng cũng có thể điền vào điều kiện trong kết cấu rẽ nhánh IF – THEN .Không cần có lệnh thay đổi điều kiện trong mỗi câu lệnh sau bởi vì trong cấu trúc lặp này, vị giá trị của biểu thức điều kiện được tự động điều chỉnh sau mỗi lần triển khai câu lệnh lặp.

Xem thêm: Tba Là Gì, Viết Tắt Của Từ Gì? Giải Mã Thuật Ngữ Tba Tba Nghĩa Là Gì

(*)Nếu không có lệnh nào chuyển đổi điều kiện trong mỗi câu lệnh sau vì chưng thì tất cả thể gặp mặt hiện tượng lặp vô hạn khi thực hiện chương trình, tức là lặp không giới hạn được,Trong các ngôn ngữ xây dựng bậc cao hay có cấu trúc lặp nhằm mô tả bài toán lặp đi tái diễn một số làm việc nào kia khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.Để tổ chức việc lặp do đó PASCAL cần sử dụng câu lệnh WHILE – DO gồm dạng :WHILE do ;Chọn tuyên bố đúng trong những phát biểu tiếp sau đây :Biểu thức điều kiện được tính với kiểm tra, giả dụ biểu thức đó sai thì câu lệnh sau vì chưng được thực hiện.Câu lệnh sau DO lúc nào cũng được thực hiện ít nhất một lần.điều kiện trong kết cấu lặp WHILE – DO rất có thể là một biểu thức giao diện nguyên hoặc phong cách kí tự.Khi khẳng định được trước chu kỳ lặp vẫn rất có thể dùng cấu tạo lặp WHILE – DO. (*)Cho công tác viết bằng ngữ điệu PASCAL dưới đây :PROGRAM Inso;Uses crt;Var M, N, I : integer;BEGINclrscr;M := 0 ;N := 0 ;For I := 1 to lớn 10000 do Beginif ( (I hack 3) = 0 ) then M := M + 1 ;if ( (I thủ thuật 3) = 0 ) & ( (I mod 5) = 0 ) then N := N + 1 ; End;writeln( M,‘ ’, N );readlnEND.Phát biểu nào dưới đây về chương trình trên là đúng ?Đây là công tác đếm số những số nguyên vào khoảng từ là 1 đến 10000 là bội số của 3;Đây là chương trình đếm và thông tin ra screen rằng vào khoảng từ là 1 đến 10000 tất cả bao nhiêu số nguyên là bội số của 3 và có bao nhiêu số là bội số tầm thường của 3 và 5; (*)Đây là công tác đếm số những số nguyên nhỏ tuổi hơn 10000 và chia hết đến 3;Đây là chương trình đếm số những số nguyên vào khoảng từ là 1 đến 10000 là bội số của 3 và 5; Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về phương diện cú pháp biện pháp viết các câu lệnh ghép làm sao sau đây là đúng ?Begin : A := 1 ;B := 5 ;End ;Begin ;A := 1 ;B := 5 ;End ;BeginA := 1 ;B := 5 ;End :BeginA := 1 ;B := 5 ;End ;(*)Trong ngôn từ lập trình Pascal, câu lệnh như thế nào sau đấy là đúng ?If ; then .If then ;(*)If ; then ;If then .Trong ngữ điệu lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?If ; then ; else ;If ; then else ;If then ; else ;If then else ;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, câu lệnh làm sao sau đấy là đúng ?If then ; else ;If then else ;(*)If ; then else ;If ; then ; else ;Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đó là đúng ?If a = 5 then a := d + 1 ; else a := d + 2 ;If a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2 ;(*)If a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2 ;If a = 5 then a := d + 1 else a := d + 2 .Trong ngữ điệu lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đấy là đúng ?If a = 5 then a := d + 1 ; b := 2else a := d + 2 ;If a = 5 then Begina := d + 1 ;b := 2 ; over ;else a := d + 2 ;If a = 5 then Begina := d + 1 ;b := 2 end else a := d + 2 ;(*)If a = 5 then Begina := d + 1 ;b := 2 ; over else a := d + 2 .Trong ngôn từ lập trình Pascal, vạc biểu nào sau đó là đúng cùng với câu lệnh rẽ nhánh ifthen?Nếu sau then muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữa hai dấu ngoặc đơn;Nếu sau then muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin với End ;(*)Nếu sau then muốn triển khai nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa nhị cặp dấu ngoặc nhọn;Nếu sau then muốn tiến hành nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải để giữa Begin và End .Trong ngôn từ lập trình Pascal, vạc biểu làm sao sau đó là đúng với câu lệnh rẽ nhánh ifthenelse?Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải kê giữa hai vệt ngoặc đơn;Nếu sau then muốn triển khai nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải để giữa Begin với End ;(*)Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì những câu lệnh phải kê giữa hai cặp vệt ngoặc nhọn;Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin cùng End .Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phạt biểu làm sao sau đó là đúng với câu lệnh rẽ nhánh ifthenelse?Nếu sau else muốn triển khai nhiều câu lệnh thí những câu lệnh phải kê giữa hai vết ngoặc đơn;Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thí những câu lệnh phải đặt giữa Begin cùng End;(*)Nếu sau else muốn triển khai nhiều câu lệnh thí những câu lệnh phải để giữa hai cặp dấu ngoặc nhọn;Nếu sau else muốn tiến hành nhiều câu lệnh thí các câu lệnh phải kê giữa Begin cùng End;Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phạt biểu làm sao sau đó là đúng ?Sau từng câu lệnh đầu có dấu chấm phẩy “ ; ”Trước lệnh else bắt buộc phải có dấu chấm phẩy “ ; ”Có rành mạch chữ hoa cùng chữ thườngCâu lệnh trước câu lệnh kết thúc không tuyệt nhất thiết phải có dấu chấm phẩy “ ; ”(*)Trong ngôn từ lập trình Pascal, hy vọng kiểm tra đồng thời cả bố giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If vắt nào mang đến đúng ?If A, B, C > 0 then If (A > 0) & (B > 0) and (C > 0) then (*)If A>0 and B>0 and C>0 then If (A>0) or (B>0) or (C>0) thenTrong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặc cú pháp câu lệnh như thế nào sau đấy là đúng với cấu trúc lặp For có một lệnh nhỏ ?For i := 1 lớn 100 vì a := a – 1 ;(*)For i := 1 to 100 do; a := a – 1 ;For i := 1 khổng lồ 100 vì a := a – 1 For i := 1 ; lớn 100 bởi vì a := a – 1 ;Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về khía cạnh cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với kết cấu lặp For có nhiều lệnh nhỏ ?For i := 1 khổng lồ 100 vì chưng a := a – 1 ;b := a – c ;EndFor ;For i := 1 to lớn 100 vì Begina := a – 1 ;b := a – c ; End;For i := 1 lớn 100 vị Begina := a – 1 ;b := a – c End;(*)For i := 1 khổng lồ 100 vị a := a – 1 ;b := a – c ;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh làm sao sau đó là đúng với cấu trúc lặp While tất cả một lệnh con ?While a>5 doa := a – 1 ;(*)While a>5 vày ;a := a – 1 While a>5 doa := a – 1 ;While a>5 ; doa := a – 1 ;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đấy là đúng với kết cấu lặp While tất cả một lệnh con ?While a>5 and a5) và (a5) và (a5) & (a5 doa := a – 1 ;b := a – c ;EnWhile ;While a>5 bởi vì ;Begina := a – 1 ;b := a – c ;End;While a>5 vì a := a – 1 ;b := a – c ;While a>5 vày ;Begina := a – 1 ;b := a – c End;(*)Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau đưa ra màn hình hiệu quả gì ?For i := 10 downto 1 vị write(i, ‘ ’); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (*)Đưa ra 10 vệt cáchKhông gửi ra hiệu quả gìTrong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn công tác sau giới thiệu màn hình hiệu quả gì ?For i := 10 to 1 vì write(i, ‘ ’); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Đưa ra 10 lốt cáchKhông đưa ra hiệu quả gì(*)Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau thực hiện công việc gì ?i := 0 ;while i 0 vì chưng write(i, ‘ ’) ;Đưa ra màn hình hiển thị 10 chữ số 0 ;Không gửi ra tin tức gì;(*)Lặp vô hạn vấn đề đưa ra screen số 0 ;Đưa ra màn hình hiển thị một chữ số 0 ;Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn công tác sau cho hiệu quả trên màn hình hiển thị là gì với i là biến số nguyên ?For i := 1 khổng lồ 100 vì chưng if i mod 9 = 0 then write(i, ‘ ’); 1 2 3 4 5 6 100 ;91827364554637281; 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99; (*)9 9 9 9 9 9 9 9 9 9Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn công tác sau thực hiện công việc gì ?T := 0 ;For i := 1 to N doIf (i thủ thuật 3 = 0) or (i mod 5 = 0) then T := T + i ;Tính tổng các số phân tách hết mang đến 3 hoặc 5 vào phạm vi từ là 1 đến N ;(*)Tính tổng những ước thực thụ của N ;Tính tổng những số phân tách hết cho tất cả 3 và 5 trong phạm vi từ 1 đến N ;Tìm một cầu số của số N ;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?T := 0 ;For i := 1 lớn N doIf (i gian lận 3 = 0) and (i thủ thuật 5 = 0) then T := T + i ;Tính tổng những số phân tách hết mang đến 3 hoặc 5 vào phạm vi từ 1 đến N ;Tính tổng các ước thực thụ của N ;Tính tổng các số phân tách hết cho tất cả 3 và 5 vào phạm vi từ là một đến N ;(*)Tìm một cầu số của số N ;Trong ngữ điệu lập trình Pascal, hãy cho thấy thêm giá trị của M sau khi thực hiện nay đoạn lịch trình sau cùng với a=19 với b=12 ?M := a ;If a