*



Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 6 có đáp án

Đại học tập Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học tập giành riêng cho giáo viên

Tuyển chọn 1 số câu hỏi trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 - Chương Chương trình bé và lập trình sẵn có cấu tạo (Bấm vào liên kết phía bên dưới để thiết lập xuống)


*



Xem thêm: Sự Bay Hơi Và Ngưng Tụ Là Gì? Kiến Thức Lý 6 Bạn Cần Biết Sự Khác Biệt Giữa Bay Hơi Và Ngưng Tụ

Chương trình nhỏ và lập trình sẵn có kết cấu là một chương bên trong chương trình môn tin học tập lớp 11. Tài liệu này còn có 29 thắc mắc trắc nghiệm về chương 6: Chương trình nhỏ và lập trình có cấu trúc. Mời các bạn học sinh coi trực đường 2 trang trong tổng thể 6 trang của tài liệu, các bạn có thể tải rất đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tuyển chọn 1 số câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11Chương Chương trình con và lập trình bao gồm cấu trúc

Chương VI CHƯƠNG TRÌNH nhỏ và LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC Câu 1: nên lựa chọn phương án ghép đúng . Giao diện của một hàm được khẳng định bởi A.Kiểu của các tham số B.Kiểu quý hiếm trả về (*) C.Tên hàm D.Địa chỉ nhưng hàm trả về Câu 2: bộc lộ nào tiếp sau đây về hàm là sai? A.Phải trả lại kết quả B.Phải tất cả tham số (*) C.Trong hàm có thể gọi lại chủ yếu hàm đó D_ có thể có các biến cục bộ Câu 3: mô tả nào tiếp sau đây về thông số là sai? A.Một hàm rất có thể có cả tham số cực hiếm và tham số biến; B.Có thể truyền biến chuyển số mang lại tham số giá chỉ trị; (*) C.Có thể truyền giá chỉ trị đến tham số biến; D.Có thể cần sử dụng tham số biến đổi để nhận kết quả; Câu 4: trong số cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là cân xứng nhất? A.Khai báo lại giấy tờ thủ tục và call nó mỗi lúc cần sử dụng; B.Khai báo thủ tục duy nhất một lần và call nó một lượt duy nhất; C.Chỉ phải khai báo; D.Khai báo giấy tờ thủ tục một lần và hotline nó vào thân chương trình mỗi lúc muốn sử dụng; Câu 5: Hàm chuẩn chỉnh nào sau đây biến giá trị thực 6.6 thành 7? A.Odd; B.Round; (*) C.Trunc; D.Abs; Câu 6: trong các chương trình chuẩn chỉnh sau đây, chương trình chuẩn chỉnh nào là giấy tờ thủ tục chuẩn? A.Sin(x); B.Length(S); C.Sqrt(x); D.Delete(S,5,1); (*) Câu 7: trả sử tất cả hai đổi mới xâu x với y ( y đã có mức giá trị ) câu lệnh làm sao sau đấy là không hợp lệ? A.x := Copy(y,5,3); B.x := y; C.x := Delete(y,5,3); (*) D.Delete(y,5,3); Câu 8: Nói về cấu trúc của một công tác con, xác định nào sau đấy là không đúng? A.Phần đầu với phần thân tuyệt nhất thiết buộc phải có, phần khai báo có thể có hoặc không. B.Phần khai báo rất có thể có hoặc không có tùy nằm trong vào từng chương trình gắng thể. C.Phần đầu rất có thể có hoặc không tồn tại cũng được. (*) D.Phần đầu độc nhất thiết phải bao gồm để khai báo tên công tác con. Câu 9: xác định nào sau đấy là đúng? A.Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức. B.Một chương trình bé nhất thiết phải có biến cục bộ. C.Một chương trình nhỏ nhất thiết phải tất cả tham số hình thức, không nhất thiết phải tất cả biến viên bộ. D.Một công tác con hoàn toàn có thể không tất cả tham số hình thức và cũng có thể không có biến viên bộ. (*) Câu 10: Kiểu dữ liệu của hàm A.Chỉ hoàn toàn có thể là phong cách integer. B.Chỉ hoàn toàn có thể là thứ hạng real. C.Có thể là các kiểu integer, real, char, boolean, string. (*) D.Có thể là integer, real, char, boolean, string, record, vẻ bên ngoài mảng. Một số thắc mắc trắc nghiệm TIN HỌC