acollegemiscellany.com xin giới thiệu đến những em học sinh Bộ tài liệu105 câu trắc nghiệm môn Tin học tập 12tổng hợp kim chỉ nan liên quan cho Chương 1. Tài liệu bao gồm những thắc mắc khó có đáp án đưa ra tiết, rõ ràng. Dường như bộ tài liệu này sẽ giúp các em dễ dàng trong quá trình tự ôn tập, rèn luyện kĩ năng làm bài bác thi. Hi vọng tài liệu là cánh tay đắc lực giúp những em ôn tập phần thứ nhất của lớp 12, giúp những em tự tín hơn trong những kì thi chuẩn bị tới. Mời các em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 12 chương 1 có đáp án


*

TỔNG HỢP 105 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 MÔN TIN HỌC 12

001: các bước thường chạm chán khi xử lí tin tức của một đội chức?

A. Tạo lập hồ nước sơ

B. Cập nhật hồ nước sơ

C. Khai thác hồ sơ

D. Tất cả quá trình trên

002: lựa chọn câu đúng:

A. Máy tính điện tử thành lập và hoạt động trước csdl và Hệ quản ngại trị CSDL

B. Máy tính năng lượng điện tử ra đời sau csdl và Hệ quản trị CSDL

C. Hệ quản trị CSDL thành lập trước máy tính điện tử và CSDL

D. Hệ cai quản trị csdl , máy tính điện tử và database cùng thành lập cùng một thời điểm

003: Để tàng trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần buộc phải có:

A. CSDL, Hệ QTCSDL, những thiết bị vật dụng lí

B. Hệ CSDL, những thiết bị đồ gia dụng lí

C. Các sản phẩm vật lí

D. Hệ QTCSDL

004: quá trình thường chạm chán khi xử lý thông tin của một tổ chức là:

A. Tạo lập hồ nước sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ

B. Tạo lập hồ sơ, khai thác hồ sơ

C. Sửa trị hồ sơ, bổ sung cập nhật hồ sơ, xoá hồ nước sơ

D. Tìm kiếm, thống kê, chuẩn bị xếp, lập báo cáo

005: Cơ sở tài liệu (CSDL) là:

A. Tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào này được lưu trên các thiết bị lưu giữ để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu khai quật thông tin của không ít người.

B. Tập hợp tài liệu có liên quan với nhau theo một chủ thể nào đó được lưu trên laptop điện tử.

C. Tập hợp tài liệu có tương quan với nhau theo một chủ thể nào đó được ghi lên giấy.

D. Tập hợp dữ liệu chứa đựng những kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... Của một công ty nào đó.

006: Để tạo nên lập hồ nước sơ nên thực hiện các bước nào vào những các bước sau:

A. Xác định kết cấu hồ sơ

B. Bổ sung hồ sơ

C. Sắp xếp làm hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

D. Sửa hồ sơ

007: lựa chọn phát biểu sai:

A. CSDL bao hàm hệ csdl và hệ cai quản trị database để khai thác CSDL đó.

B. Hệ CSDL bao gồm 1 CSDL với hệ quản trị cơ sở dữ liệu để khai quật CSDL đó.

C. Hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu là phần mềm ship hàng tạo lập database và khai thác thông tin từ bỏ CSDL.

D. Yêu cầu của csdl về tính toàn vẹn là: dữ liệu phải thoả mãn một trong những ràng buộc của thực tiễn.

008: tra cứu kiếm là việc:

A. tra cứu những thông tin bao gồm sẵn trong hồ sơ

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chuẩn nào đó

C. khai thác hồ nước sơ dựa vào tình toán

D. sử dụng các công dụng tìm kiếm, thống kê

009: Lập report là việc:

A. sử dụng các tác dụng tìm kiếm, thống kê

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C. khai thác hồ sơ dựa trên tình toán

D. tra cứu các thông tin bao gồm sẵn trong hồ nước sơ

010: thống kê lại là việc:

A. khai thác hồ nước sơ dựa trên tình toán

B. sắp xếp làm hồ sơ theo một tiêu chuẩn nào đó

C. tra cứu những thông tin tất cả sẵn trong hồ nước sơ

D. sử dụng các hiệu quả tìm kiếm, thống kê

011: Hệ quản trị database là:

A. Phần mềm sử dụng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL

B. Phần mềm cần sử dụng tạo lập, lưu trữ một CSDL

C. Phần mềm để thao tác làm việc và cách xử trí các đối tượng trong CSDL

D. Tập hợp những dữ liệu tất cả liên quan

012: việc xác định cấu tạo của làm hồ sơ được triển khai vào thời điểm nào?

A. Trước khi nhập hồ sơ vào trong lắp thêm tính.

B. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm kiếm cùng tra cứu giúp thông tin

C. Sau khi vẫn nhập hồ sơ vào trong thiết bị tính.

D. Cùng cơ hội với câu hỏi nhập và update hồ sơ

013: fan nào tất cả vai trò chịu trách nhiệm cai quản các tài nguyên.

A. Nguời quản trị CSDL

B. Người dùng

C. Người xây dựng ứng dụng

D. Cả tía người

014: ngôn từ định nghĩa dữ liệu bao hàm các lệnh đến phép

A. Khai báo hình dáng dữ liệu, cấu tạo dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

B. Mô tả các đối tượng người tiêu dùng được lưu trữ trong CSDL.

C. Ngăn ngăn sự truy cập bất thích hợp pháp.

D. Đảm bảo tính chủ quyền dữ liệu.

015: tín đồ nào đã tạo nên các ứng dụng ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin tự CSDL

A. Người lập trình sẵn ứng dụng

B. Người QTCSDL

C. Người dùng

D. Cả cha người

016: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh mang lại phép

A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, những ràng buộc trên dữ liệu của CSDL

C. Truy vấn CSDL

D. Phục hồi các lỗi dữ liệu từ các lỗi hệ thống

017: vào một doanh nghiệp có khối hệ thống mạng nội bộ để thực hiện chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có ra quyết định phân công một nhân viên cấp dưới đảm trách cả 03 vai trò: vừa là người QTCSDL, vừa là nguời xây dựng ứng dụng, vừa là người dùng không?

A. Không nên

B. Không được

C. Được

D. Không thể

018: người nào tất cả vai trò đặc biệt trong vấn đề sử dụng ứng dụng ứng dụng giao hàng nhu cầu khai quật thông tin

A. Người dùng

B. Người lập trình

C. Người QTCSDL

D. Cả tía người

019: Câu nào trong những câu tiếp sau đây không thuộc dụng cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

A. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

B. Khôi phục csdl khi tất cả sự cố

C. Phát hiện tại và ngăn chặn sự truy vấn không được phép

D. Duy trì tính đồng điệu của CSDL

020: giữa những vai trò của bạn quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

A. Người chịu trách nhiệm quản lí các tài nguyên

B. Người mong muốn khai thác thông tin từ CSDL

C. Người có nhiệm vụ xây dựng các chương trình ứng dụng

D. Người có quyền truy vấn và khai thác CSDL

021: công việc để phát hành CSDL:

A. Khảo sát, thiết kế, kiểm thử

B. Khảo sát, cập nhật, khai thác

C. Tạo lập, cập nhật, khai thác

D. Tạo lập, lưu trữ, khai thác

022: Hệ quản lí trị database gồm:

A. Oracle, Access, MySQL

B. Access, Word, Excel

C. MySQL, Access, Excel

D. Access, Excel, Oracle

023: Câu nào trong số câu sau đây không thuộc bước Khảo sát:

A. Lựa lựa chọn hệ QTCSDL

B. Tìm hiểu các yêu ước của công tác quản lí

C. Xác định kỹ năng phần mềm, phần cứng có thể khai thác, sử dụng

D. Phân tích những chức năng cần có của khối hệ thống khai thác thông tin

024: Câu nào trong số câu dưới đây không thuộc bước Thiết kế:

A. Xác định tài liệu cần lưu lại trữ, so với mối tương tác giữa chúng

B. Thiết kế CSDL

C. Xây dựng khối hệ thống chương trình ứng dụng

D. Lựa chọn hệ QTCSDL để khai thác

025: lựa chọn câu không đúng nói về tác dụng của hệ QTCSDL:

A. Cung cấp cho công cụ thống trị bộ nhớ

B. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL

C. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu

D. Cung cấp lao lý kiểm soát, tinh chỉnh và điều khiển việc truy cập vào CSDL

026: các bước thường gặp mặt khi xử lý thông tin của một nhóm chức:

A. Tạo lập hồ sơ; cập nhật hồ sơ.

B. Cập nhật hồ sơ; khai thác hồ sơ.

C. Khai thác hồ sơ; update hồ sơ.

D. Tạo lập hồ sơ; cập nhật hồ sơ; khai quật hồ sơ

027: Xét làm việc quản lí làm hồ sơ nhân viên. Quá trình nào thuộc team “thao tác update hồ sơ”:

A. in một hồ sơ.

B. xem ngôn từ hồ sơ.

C. xóa hoặc sửa tên hồ sơ.

D. Tất cả phần nhiều đúng.

028: Hệ QTCSDL là :

A. Cung cấp cho môi trường thuận lợi và hiệu quả để chế tạo ra lập, cập nhật, lưu trữ và khai quật thông tin của CSDL.

B. Phần mềm hỗ trợ môi trường dễ dàng và công dụng để tạo nên lập, cập nhật, lưu trữ và khai quật thông tin của CSDL.

C. Phần mềm hỗ trợ môi trường dễ dãi và kết quả để tạo nên lập, tàng trữ và khai quật thông tin của CSDL.

D. Phần mềm cung ứng môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo ra lập, cập nhật, lưu lại trữ thông tin của CSDL.

029: Việc tàng trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lý và phải chăng sẽ:

A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.

B. Hỗ trợ ra quyết định

C. Cả A với B phần nhiều đúng

D. Cả A cùng B hầu hết sai.

030: Bước thứ nhất của quá trình tạo lập hồ sơ là:

A. Xác định cấu tạo hồ sơ.

B. Thu thập thông tin cần cai quản lí.

C. Xác định nhà thể cần quản lí.

D. Tạo bảng biểu gồm những cột và mẫu chứa hồ nước sơ.

031: Khi truy cập thông tin bên trên Internet, một vài trang website yêu cầu mật khẩu, điều đó là nhằm bảo đảm tính:

A. Cấu trúc.

B. Không dư thừa.

C. Độc lập.

D. An toàn và bảo mật thông tin thông tin.

032: Một hệ QTCSDL ko có tác dụng nào trong các chức năng dưới đây?

A. Cung cấp môi trường xung quanh tạo lập CSDL.

B. Cung cấp công cụ quản lý bộ nhớ.

C. Cung cung cấp môi trường update và khai thác .

D. Cung cấp cho công cụ kiểm soát điều hành truy cập CSDL.

033: tài liệu trong một database được giữ trong:

A. Bộ lưu giữ RAM.

B. Bộ lưu giữ ROM .

C. Bộ lưu giữ ngoài.

D. Các thứ vật lí.

034: Xét hồ sơ học bạ của một lớp. Những hồ sơ được thu xếp giảm dần theo điểm trung bình của học sinh. Việc nào dưới đây yên cầu phải duyệt toàn bộ các làm hồ sơ trong tệp?

A. Tìm học sinh có điểm vừa đủ cao nhất.

B. Tìm học viên có điểm mức độ vừa phải thấp nhất.

C. Tính điểm mức độ vừa phải của tất cả học sinh trong lớp.

D. Tính điểm mức độ vừa phải của học sinh có điểm thấp độc nhất vô nhị và học viên có điểm cao nhất.

035: việc xác định cấu trúc hồ sơ phải triển khai vào thời khắc nào?

A. Sau khi vẫn nhập các hồ sơ vào sản phẩm công nghệ tính

B. Trước lúc nhập làm hồ sơ vào thiết bị tính.

C. Trước khi triển khai tìm kiếm thông tin

D. Cùng dịp với việc nhập và update hồ sơ

036: Xét tệp tàng trữ hồ sơ học tập bạ của học tập sinh, trong những số ấy lưu trữ điểm tổng kết của các môn Văn, Toán, Lí, Sinh, Sử, Địa. Những việc nào dưới đây không thuộc nhiều loại tìm kiếm?

A. Tìm học sinh có điểm trung bình sáu môn cao nhất

B. Tìm học viên có điểm môn Văn cao nhất

C. Tìm học sinh có điểm môn Toán tốt nhất

D. Tìm học sinh nữ có điểm Toán tối đa và học sinh nam gồm điểm Văn cao nhất.

037: thành phần nào sau đây thuộc cửa hàng dữ liệu?

A. Các công tác phục vụ cập nhật dữ liệu

B. Các chương trình giao hàng tìm kiếm dữ liệu

C. Các phép tắc để thống kê, sản xuất báo cáo.

D. Cấu trúc tài liệu và dữ liệu lưu vào các bạn dạng ghi

038: Để xây cất một CSDL rất cần được tiếp cận theo trình tự nào?

A. Mức Khung chú ý ? mức vật lí ? nấc Khái niệm

B. Mức có mang ? nút Khung chú ý ? mức thứ lí

C. Mức đồ gia dụng lí ? mức tư tưởng ? mức form nhìn

D. Mức Khung quan sát ? mức quan niệm ? mức thứ lí

039: vào một database quản lí làm hồ sơ lí lịch nhân viên cấp dưới trong công ty có một trường giữ ngày mon năm sinh với một trường giữ tuổi. Nguyên tắc nào vi phạm khi xây cất CSDL?

A. Tính không dư thừa

B. Tính độc nhất quán

C. Tính độc lập

D. Tính toàn vẹn

040: vượt trình update dữ liệu của một database đang được tiến hành thì tự nhiên bị mất điện, laptop bị tắt vì không có bộ lưu lại điện. Sau khoản thời gian có điện trở lại, bạn phụ trách hệ thống update lại thông tin, database vẫn đúng như không có sự nạm mất điện. Hệ cơ sở dữ liệu đó đảm bảo được yêu mong nào?

A. Tính tuyệt nhất quán; tính toàn vẹn.

B. Tính toàn vẹn; tính bình an và bảo mật thông tin.

C. Tính duy nhất quán; tính an toàn và bảo mật thông tin thông tin

D. Tính duy nhất quán; tính độc lập.

Xem thêm: Bài 10: Hệ Điều Hành Làm Những Việc Gì, Lý Thuyết Tin Học 6: Bài 10

-- xem không thiếu nội dung tại đoạn xem online hoặc cài về --

Trên đó là trích đoạn một phần câu hỏi và lời giải Tổng hợp 105 câu trắc nghiệm Chương 1 môn Tin học 12.Để xem toàn bộ nội dung các em chọn tính năng xem online hoặc đăng nhập vào trang acollegemiscellany.comđể tải tài liệu về vật dụng tính.