Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 82 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, bởi Hằng chổ chính giữa và Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Turn over a new leaf là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPILL THE BEANS & TURN OVER A NEW LEAF.

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là SPILL THE BEANS với TURN OVER A NEW LEAF.

Mike’s friend Larry is working at the Watson bank on Arlington Boulevard in Falls City, he has recently been promoted to lớn the position of Manager of this branch. He’s well-liked by his co-workers, thanks lớn his mild manners và his sense of responsibility.

Bạn của Mike, anh Larry thao tác ở nhà ngân hàng Watson trên đại lộ Arlington tp Falls City. Anh vừa mới được thăng chức giám đốc trụ sở nhà bank này. Anh được đồng ngiệp quí mến vì tính anh nhẹ nhàng và anh có tinh thần trách nhiệm.

MIKE: Mai Lan, I saw Larry last weekend. You remember him, don’t you?

Mai Lan, tôi gập Larry vào cuối tuần trước. Cô nhớ anh ta chứ?

MAI LAN: Yes, I do. He’s tall and handsome. He’s a bit reserved but I can tell he’s smart and kind.

Có chứ. Anh ta cao, rất đẹp trai. Anh có vẻ như ít nói, nhưng mà tôi thấy anh ta thông minh cùng tử tế.

MIKE: You’re so right. The guy is rather quiet, but really bright. He has excellent ideas in term of business. As the manager of his bank, he has succeeded in bringing in many new clients.

Cô nói đúng lắm. Anh ta khá ít nói nhưng giỏi lắm, những sáng kiến. Anh có khá nhiều ý rất thú vị về yêu thương mại. Làm chủ tịch của chi nhánh nhà bank đó, anh đang thành công, mang vào nhiều khách mới.

MAI LAN: I’m sure he treats his clients professionally & ensures them he’s there to lớn really help them.

Tôi chắc chắn là là anh ta đối xử với quý khách hàng lịch sự và làm khách tin cậy là anh thực bụng giúp họ.

MIKE: Yes. That’s critical in customer relationship.

Đúng. Vấn đề đó tối đặc biệt trong sự giao tế với khách hàng hàng.

MAI LAN: I’m so impressed! He certainly deserves special recognition, either bonuses or more promotion.

Tôi có tuyệt hảo tốt về anh ta. Chắn chắn chắn ảnh xứng xứng danh ghi nhận, hoặc được tiền thưởng, hoặc được thăng chức.

MIKE: I agree. You know what, Mai Lan? There’s an interesting story about him. I’m telling you now and let’s keep this between us.

Tôi đồng ý. Mai Lan, tất cả một chuyện về anh ta. Tôi nói mang lại cô nghe dẫu vậy giữ kín giữa họ thôi nhé.

MAI LAN: Oh, something negative about him? I hope not. I like the man & strongly believe he is one of good characters.

Ồ. Một điều xấu về anh ta hả? Tôi hi vọng không nên thế. Tôi cực kỳ quí ảnh và tin là hình ảnh có các tính tốt.

MIKE: No, no. It’s not really bad. Just something he did in his teenage. You know some people don’t behave properly when they were young. Well, I can say many, in various ways.

Không, không. Chuyện không hẳn là xấu. Chỉ là một việc anh làm khi còn trẻ. Cô biết có những người không cư xử đúng vào khi còn trẻ. À, tôi nói theo cách khác là nhiều người trẻ cư xử sai, sai những kiểu.

MAI LAN: Mike. Look! I’m raising my hand. I was one. I gave my parents a lot of headaches when I was 14, 15.

Mike, nhìn đây. Tôi đang giơ tay lên phía trên này. Tôi là 1 trong trong số đó. Tôi làm phụ huynh tôi nhức đầu nhiều lắm lúc 14, 15 tuổi.

MIKE: Count me in! Please!

Xin tính cả rôi vào đấy!

MAI LAN: But what did Larry do?

Nhưng Larry làm những gì thế?

MIKE: Well, Larry hung out with some bad kids và they shoplifted at the mall và got caught. Larry was ashamed & kept the story under wraps for a long time.

À. Larry đùa với một đội bạn xấu, tụi nó đánh tráo đồ trong một yêu quý xá và bị bắt. Larry xấu hổ lắm, giữ kín đáo chuyện này trong một thời hạn dài.

MAI LAN: Poor guy! All of us make mistakes sometime in our life. So Larry kept it under wraps, but how come you know about it?

Thương quá! tất cả chúng ta đều từng có tác dụng lỗi trong đời. Vậy Larry giữ bí mật mà sao anh lại biết?

MIKE: One of the boys Larry hung out with spilled the beans!

Một cậu trong team Larry nghịch "spilled the beans".

MAI LAN: “Spilled the beans”? You said “spilled the beans”?

“Spilled the beans”? Anh nói “spilled the beans”?

MIKE: Yes. To lớn spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S means reveal secret information about something, mostly unintentionally.

Phải. Lớn spill S-P-I-L-L the beans B-E-A-N-S tức là nói ra một chuyện kín, bí mật. Hay là vô tình nói ra.

MAI LAN: So he spilled the beans & the story’s known.

Vậy là anh này nói ra và có tín đồ biết chuyện.

MIKE: That’s it. Larry was quite upset. He felt very bad right after the incident, he acknowledged he had made a bad decision to lớn hang out with the wrong group.

Thế đó. Larry khá ảm đạm và ân hận. Ngay sau chuyện rước hàng sinh sống thương xá, anh đã nhận được ra mình sai, đi nhập bọn với team xấu.

MAI LAN: & he changed. I know the feelings. He didn’t intend to misbehave, it was just a thoughtless act of a young boy. Everyone deserves a second chance.

Và rồi anh ta núm đổi. Tôi hiểu lắm. Anh không có ý thao tác làm việc xấu, kia chỉ là hành động thiếu xem xét của tuổi trẻ. Ai cũng đáng được thời cơ để sửa đổi.

MIKE: You’re right. His parents supported him heartily. They realized that he felt bad, so didn’t penalize him.

Cô nói đúng. Bố mẹ anh thân thiết nâng đỡ anh. Ông bà biết anh hối hận nên không phạt anh.

MAI LAN: They helped him get rid of the guilty feelings, too, didn’t they?

Ông bà góp anh phá bỏ cảm xúc tội lỗi nên không?

MIKE: They did. & he completely turned over a new leaf.

Ba má anh làm cầm đó. Cùng anh hoàn toàn "turn over a new leaf".

MAI LAN: “Turn over a new leaf” is lượt thích turn over a new page in a book, right?

"Turn over a new leaf" y hệt như lật sang một trang mới của cuốn sách bắt buộc không?

MIKE: Yes, It means start to act, to lớn behave in a better or more responsible way.

Phải. Tất cả nghĩa là bắt đầu đổi thay, đối xử đúng, có trách nhiệm hơn.

MAI LAN: So he turned over a new leaf. After that, he acted correctly và he behaved responsibly. I can tell.

Vậy là anh ta lật qua trang mới! Sau chuyện đó anh sống đường hoàng, có ý thức trách nhiệm. Tôi thấy rõ như vậy.

MIKE: Indeed. He turned over a new leaf. Now, all know him as a gentleman with dignity & a businessman with a promising future.

Rất đúng. Anh ta lật sang trang mới. Bây giờ ai cũng biết anh là 1 trong những người định kỳ sự, gồm tư cách, một yêu đương gia tất cả tương lai đầy hẹn hẹn.

Xem thêm: Đuôi Psd Là Gì ? Cách Mở Và Chuyển File Psd Sang Jpeg, Png, Html

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ: SPILL THE BEANS tức là NÓI LỘ RA cùng TURN OVER A NEW LEAF tức thị SỬA ĐỔI. Hằng trung khu và Christopher Cruise xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học tới.