Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Valid là gì

*
*
*

valid
*

valid /"vælid/ tính từ vững vàng chắc, gồm căn cứa valid argument: một nguyên tắc vững chắc (pháp lý) có mức giá trị, gồm hiệu lực; vừa lòng lệvalid contract: đúng theo đồng có giá trị (về pháp lý)valid passport: hộ chiếu phù hợp lệthe ticket is no longer valid: vé không còn giá trị nữa
hiệu lựcto be valid: gồm hiệu lựchợp lệvalid PPDU: PPDU đúng theo lệvalid SPDU: SPDU phù hợp lệvalid range: dải vừa lòng lệvalid test event: sự kiện chất vấn hợp lệhợp phápvững chắctotal valid recording timekhoảng thời gian ghi toàn bộvalid rangephạm viworking, validđang vận hànhcó giá chỉ trịvalid certificated: giấy chứng có mức giá trịvalid contract: hợp đồng có mức giá trị pháp lývalid receipt: phiếu thu có giá trịvalid will: di chúc có giá trịcó quý giá pháp lývalid contract: vừa lòng đồng có giá trị pháp lýcó quý giá pháp lý, thích hợp phápcó hiệu lựcvalid contract: phù hợp đồng tất cả hiệu lựcvalid documentation: văn kiện chứng tỏ có hiệu lựcvalid passport: hộ chiếu tất cả hiệu lựcvalid period: thời hạn có hiệu lựcvalid until: có hiệu lực thực thi đếnvalid will: di chúc có hiệu lựccó hiệu lực thực thi hiện hành pháp lýhợp lệvalid ballot: phiếu thai hợp lệvalid passport: hộ chiếu thích hợp lệhợp pháphợp thứchữu hiệuvalid contract: hòa hợp đồng hữu hiệuvalid receipt: phiếu thu hữu hiệuvalid term: kỳ hạn hữu hiệuvalid claimsự đòi hỏi hoàn toàn có thể chấp nhậnvalid claimsự đòi hỏi hoàn toàn có thể chấp thuậnvalid documentationvăn kiện chứng minh có thực
*

*

*

valid

Từ điển Collocation

valid adj.

1 legally acceptable

VERBS be | become | remain, stay | deem sth, hold sth The original written contract was held valid.

ADV. still Is your passport still valid? | no longer | legally Is the contract legally valid?

PREP. for Vouchers are only valid for races taking place before 31 December.

2 strong và convincing

VERBS be, seem | become | remain | accept sth as, consider sth, deem sth, regard sth as We accepted several different approaches as valid.

ADV. extremely, very | absolutely, completely, perfectly This is a perfectly valid question to raise. | not entirely | reasonably | equally using a different, but equally valid, technique | universally a universally valid mix of moral principles | not necessarily | not strictly That argument is not strictly valid in this case. | still | no longer The old assumptions are no longer valid. | logically, scientifically, statistically a logically valid deduction

Từ điển WordNet


adj.

well grounded in logic or truth or having legal force

a valid inference

a valid argument

a valid contract

a valid license

still legally acceptable

the license is still valid
Xem thêm: Bài Tập Phản Xạ Toàn Phần Có Lời Giải, Giải Bài Tập Vật Lí 11

English Synonym và Antonym Dictionary

syn.: adequate authorized cogent effective established good lawful legal proven sound true well-groundedant.: false invalid